Screenshots

Description

DOMIQ/Remote is a home control application designed specifically for iPad, iPhone and iPod Touch. It allows remote control of the home automation installation, either using a local WiFi network or over the Internet. DOMIQ/Remote allows to control all equipment connected to the DOMIQ/Base module. For details see www.domiq.eu.
DOMIQ/Remote works in two modes:
- menu mode when device is in vertical orientation;
- visualization when device is in horizontal orientation;

Application includes a demo mode that allows checking out its functionality without DOMIQ/Base and the LCN installation.

What's New

Version 1.11.0

1. Poprawiliśmy mechanizm rozparowywania pojedynczych urządzeń mobilnych.
2. Dodaliśmy widok Ustawienia w menu aplikacji.
3. Dodaliśmy schematy kolorystyczne. Udostępniliśmy do wyboru kilka kompozycji kolorystycznych, aby interfejs aplikacji był bardziej dopasowany do Twoich upodobań. Schemat kolorystyczny interfejsu jest wybierany w ustawieniach aplikacji, zatem każdy użytkownik systemu może mieć wybrany inny schemat kolorystyczny.
4. Dodaliśmy autoblokadę urządzenia po określonym czasie bezczynności.
5. Dodaliśmy nową wyjątkową funkcjonalność, jaką jest nagrywanie na żywo działań użytkownika (komend wysyłanych do modułu Base), które zostaną zapisane jako makro.
6. Dodaliśmy gest przełączający pomiędzy wizualizacją a trybem menu.
7. Ponadto w Ustawieniach aplikacji Remote znajdziesz opcję „Tylko tryb menu”. Gdy opcja jest włączona, wówczas tryb menu będzie widoczny w każdej orientacji urządzenia.
8. Zamieniliśmy dotychczasowe kontrolki ściemniaczy na suwaki.
9. Dodaliśmy podgląd bieżącego koloru w kontrolkach Światło RGB.
10. Dodaliśmy obsługę komendy przełączającej wyświetlany ekran wizualizacji.
11. Ponadto dodaliśmy obsługę komendy sterującej widocznością warstwy na wizualizacji.
12. Dodaliśmy obsługę trybu „tylko do odczytu” dla kontrolek Wybór.
13. Poprawiliśmy wyświetlanie etykiet kontrolek w trybie menu.
14. Poprawiliśmy mechanizm wysyłania komend z aplikacji do modułu Base, które zawierają znaki specjalne.
15. Zoptymalizowaliśmy zużycie pamięci przez aplikację.

1. We improved mechanism of unpairing single mobile devices.
2. We added the Settings view in the application menu.
3. We added color themes. There are several color compositions available to make user interface more suitable to your preferences. Color themes are set in the Settings view. Each system user can choose different theme.
4. We added autolock of mobile device after a specified period of inactivity.
5. We added a new unique functionality, which is the live recording of user actions (commands sent to the Base module), which in result will be saved as a macro.
6. We added gesture for switching between the visualization view and the menu mode. From now on, Remote supports menu mode also in the horizontal orientation!
7. Moreover, in the Setting view you'll find the „Only menu mode” switch.
8. We replaced current dimmer controls with sliders.
9. We added preview of current color for the RGB Light controls.
10. We added support for the command that allows to switch current visualization screen.
11. Moreover, we added support for the command that allows to switch visibility of a visualization layer.
12. We added support for read-only mode for Select controls.
13. We fixed handling of long control labels.
14. We fixed sending of commands that include special characters.
15. We optimized memory usage of the application.

Ratings and Reviews

Updates missing

Johannesmoser

Since 2014 there are no more updates beeing made on this App, although it is a great app for the control of my LCN automation. I really miss having my push notification, they don't work anymore on my new Iphone 6 with the latest ios.

Information

Seller
DOMIQ Sp. z o.o.
Size
3.9 MB
Category
Lifestyle
Compatibility
Requires iOS 8.0 or later. Compatible with iPhone, iPad, and iPod touch.
Languages
English, German, Polish, Portuguese, Spanish
Age Rating
Rated 4+
Copyright
© 2009-2018 DOMIQ Sp. z o.o.
Price
Free

Supports

  • Family Sharing

    With Family Sharing set up, up to six family members can use this app.

You May Also Like