iPad Screenshots

Description

Aplikácia iASPI Tablet SK je mobilnou verziou najrozšírenejšieho právneho informačného systému ASPI na Slovensku.

Voľný obsah:
* MODUL PREDPISY
Účinné a platné znenia právnych predpisov
- všetky predpisy publikované a registrované v Zbierke zákonov, Sbírce zákonů a nařízení Československé republiky, Zbierke zákonov SNR, Slovenskom zákonníku, Úradnom liste, Ústrednom vestníku SSR, Ústředním věstníku ČSR,
- predpisy vydané pred rokom 1945 vrátane zákonov bývalého Rakúsko-Uhorska,
- predpisy ministerstiev a ústredných orgánov (napr. texty predpisov publikované vo Finančnom spravodajcovi, Vestníku Národnej banky Slovenska)

Platený obsah
* MODUL PREDPISY
Možnost zobrazovať jednotlivé historické znenia všetkých predpisov.

* MODUL JUDIKATÚRA
Bohatá judikatúra s proviazanosťou na príslušné miesta slovenských predpisov
- judikatúra zo správnej, trestnej, daňovej a civilnej oblasti
- kompletná publikovaná judikatúra Ústavného súdu a Najvyššieho súdu
- bohatá historická judikatúra s využitím aj pre súčasnú právnu prax,
- rozhodnutia Európskeho súdu pro ľudské práva,
- rozhodnutia Európskeho súdneho dvora,

* MODUL LITERATÚRA
Pravidelne doplňovaná literatúra previazaná na predpisy a ich paragrafy.
- dôvodové správy k zákonom či novelám,
- články z odborných časopisov vydávaných Wolters Kluwer s. r. o (IURA EDITION),
- originálne články pripravené len pre ASPI
- a mnoho ďalších príspevkov (článkov, atď.).

* MODUL KOMENTÁRE
Komentáre od renomovaných autorov vydavateľstva Wolters Kluwer s. r. o (IURA EDITION).

* MODUL EU
- právne predpisy EU a ďalšie dokumenty publikované v Úradnom vestníku EU
- publikovaná judikatúra Súdneho dvora EU
- konsolidované znenia právnych predpisov EU
- prípravné dokumenty k právnym predpisom (návrhy Európskej komisie)

What's New

Version 1.4.3

Úprava pre iOS 10

Information

Seller
Wolters Kluwer s. r. o.
*WEA.AppPages.Size*
1.9 MB
Category
Business
Compatibility
Requires iOS 8.1 or later. Compatible with iPad.
Languages
English
Age Rating
Rated 4+
Copyright
© 2014 Wolters Kluwer s. r. o
Price
Free

Supports

  • Family Sharing

    With Family Sharing set up, up to six family members can use this app.

More By This Developer

You May Also Like