Screenshots

Description

Mapy.cz od Seznamu vás provedou celým světem. Najdete si trasu, naplánujete výlet a do cíle dorazíte díky hlasové navigaci. A to i bez připojení k internetu. Stačí si mapu dané země nebo regionu stáhnout do svého telefonu. Nedílnou součástí aplikace jsou Moje Mapy, ve kterých si uložíte svá místa a trasy do složek podle výletů. Pak je můžete snadno třídit nebo sdílet s ostatními. I přes sociální sítě. Své cesty si navíc můžete zaznamenat prostřednictvím Stopaře, který sám pozná, jestli jedete na kole, v autě nebo jdete pěšky. S aplikací už nepotřebujete ani navigaci do auta či na kolo. Když na výlet, tak s aplikací Mapy.cz.

I bez připojení k internetu můžete:

• Používat stažené mapy i jen v podobě regionů.
• Hledat místa po celém světě.
• Prohlížet a třídit uložené i zaznamenané výlety v Mých Mapách včetně synchronizace s webem Mapy.cz.
• Plánovat trasy a navigovat se do míst bez signálu po celém světě.

• Offline turistickou mapu světa s vyznačenými stezkami a cyklotrasami.
• Offline hlasovou navigaci pro motoristy, cyklisty i pěší v 7 jazycích (čeština, angličtina, polština, němčina, francouzština, španělština a ruština).
• Navigaci do auta, na kolo i pro turistiku zdarma.
• Tipy na výlety v okolí.
• Moje Mapy na organizování výletů synchronizované na všech zařízeních po přihlášení.
• Stopaře na zaznamenávání tras a jejich sdílení, který sám rozpozná vaši aktivitu. Umí i autopauzu.
• Offline plánováč tras s neomezeným počtem průjezdních bodů, výškovým profilem pro auto, kolo i pěší.
• Offline zimní mapy s běžkařskými trasami a lyžařskými středisky.
• Vodacké informace pro Česko, jako sjízdnost řek a jezů
• Letecké mapy, panoramatické snímky z českých ulic a 3D pohled.
• Možnost zaslat nám vlastní fotografie míst.
• Offline hledání míst, souřadnic, kategorií včetně otvíracích hodin a kontaktů.
• Návod na poskytnutí první pomoci a sdílení polohy v případě nouze.
• Vyznačené parkovací zóny v městech v Česku.
• Jízdní řády zastávek MHD.
• Aktuální ceny pohonných hmot na čerpacích stanicích v Evropě.


• Pro stažení mapy budete potřebovat připojení k internetu.
• Pro správné fungování aplikace zapněte polohové služby v nastavení telefonu.
• V případě dotazů nebo problémů využijte formulář v nastavení aplikace.

Poznámka: Používání aplikace na pozadí s běžící GPS může dramaticky snížit výdrž baterie.

-----------------

Mapy.cz by Seznam will lead you through the whole world.

Even without internet access, you can:

• Use downloaded maps even just in the form of regions.
• Search locations around the world.
• Look through and sort out saved trips in My Maps including synchronization to mobile app.
• Plan routes and use navigation to locations without signal around the world.

• Offline tourist map of the world with marked tourist trails and bikeways.
• Offline voice navigation for drivers, bikers and hikers in 7 languages (Czech, English, Polish, German, French, Spanish and Russian).
• Free car, bike and tourist navigation.
• Trip tips in your surroundings.
• My Maps for organising trips synchronised on all devices after login.
• Tracker for recording routes and sharing them; capable of detecting your activity.
• Offline route planning with unlimited number of passing-through points, elevation profiles for a car, a bike or a hike.
• Offline winter map of the world with cross-country skiing tracks and ski resorts.
• Satellite maps and 3D view.
• Option to send us your photographs of locations.
• Offline search of places, coordinates and categories including open hours and contacts.
• First aid instructions and sharing position instructions in case of emergency
• Up-to-date fuel prices at petrol stations in Europe.


• To download the maps you will need internet access.
• To ensure right functioning, please, turn on location service in your phone settings.
• If you have any questions or problems use the form in the app settings.

Note: Running the app in the background with GPS running may significantly drain your battery power.

What’s New

Version 4.0.7

- Nově při plánování trasy autem si můžete vybrat, zda se vyhnete placeným úsekům či zda je plně využijete a to jednotlivě ve státech, kterými vaše trasa vede. Můžete si tak optimalizovat náklady na poplatky za dálniční známky a mýto
- V detailu hotelů, restaurací a dalších firem v ČR se nově zobrazují jejich akční nabídky
- Nově najdete u fotografií kromě autora i datum pořízení fotografií
- U firem v ČR nově zobrazujeme i poznámku k adrese pro jejich snadnější najití
- Oprava pádu aplikace při přechodu na nové zařízení ze zálohy na iCloud
- Oprava zasekávání aplikace u některých uživatelů
--------------
--------------

- Newly, route planning lets you choose whether to avoid paid road sections or make full use of them, and thus individually in each country through which your route is leading. Like this, you can optimize the cost of toll stickers and toll fees.
- Special offers of hotels, restaurants and other companies in the Czech Republic are newly displayed in their detail.
- You will find new photos besides the author together with the date when the picture was taken.
- For companies located in the Czech Republic, we also display a note by their address for their easier finding.
- Fixing of the app crashing when migrating to a new device from backup to iCloud
- Fixing of the app freeze occurring to some users

Ratings and Reviews

4.2 out of 5
40 Ratings
40 Ratings
Benita1 ,

Make Apple Watch app...

...and you would beat Google and Apple maps...

Travel onon ,

Crap, so far...

App was highly recommended for euro biking. It will not let me look at bike routes between cities a few days in the future; will only start at my current location. So far it’s of no help. Here We Go is free and works.

barakjudah ,

Crashing

The app doesn’t run, it crashes!

Developer Response ,

Hi, please reinstall app.

Information

Seller
Seznam.cz a.s.
Size
133.9 MB
Category
Navigation
Compatibility
Requires iOS 10.3 or later. Compatible with iPhone, iPad, and iPod touch.
Languages
English, Czech
Age Rating
Rated 4+
Location
This app may use your location even when it isn't open, which can decrease battery life.
Copyright
Copyright © Seznam.cz, a.s.
Price
Free

Supports

  • Family Sharing

    With Family Sharing set up, up to six family members can use this app.

More By This Developer

You May Also Like