iPhone Screenshots

Description

Používaním aplikácie Vagus SOS na území Bratislavy môžete človeku bez domova zachrániť život a zabezpečiť odbornú pomoc. Pomôžete tak riešiť problém, kedy zdravotné záchranné zložky alebo polícia nedokážu človeku na ulici pomôcť ak nemá akútne ochorenie alebo zranenie. To sú situácie, kedy pomáhajú sociálni pracovníci občianskeho združenia Vagus v projekte Streetwork, ktorí okrem iného, majú možnosť ohrozeného človeka previezť do nocľahárne, zabezpečiť, aby noc prežil bez ohrozenia alebo s daným človekom začať dlhodobo pracovať na zlepšení svojej situácie.

APLIKÁCIA NESLÚŽI AKO NÁHRADA ZA LEKÁRSKU ZÁCHRANNÚ SLUŽBU A FUNGUJE IBA NA ÚZEMÍ MESTA BRATISLAVA.

Prijaté hlásenia pracovníci Vagusu v čase svojej služby (pondelok až piatok od 9:00 do 21:00 a v sobotu od 17:00 do 21:00) vyhodnotia do pár minút a ak je situácia daného človeka kritická, dokážu okamžite na dané miesto vyraziť a poskytnúť človeku bez domova poradenstvo, odvoz do nocľahárne alebo teplý čaj, či prikrývku.

Aplikácia umožňuje pre akútne situácie aj priamy hovor na linku terénnych pracovníkov 0949/655555, ktorá je dostupná v čase služby terénnych pracovníkov.

Menej akútne hlásenia budú terénni pracovníci združenia Vagus riešiť postupne. Všetky vyriešené podnety sa následne prostredníctvom hlásenia zobrazia nahlasovateľovi.

V menu nájdete aj praktický zoznam väčšiny zariadení pre pomoc ľuďom bez domova v Bratislave, či rady ako darovať finančnú alebo materiálnu pomoc, prípadne ako dobrovoľnícky pomáhať ľuďom bez domova.

Aplikácia vznikla vďaka pro bono spolupráci medzi štúdiom Appoxide Lab a občianskym združením Vagus.

-------------------------------------------------------------------------------------

By using Vagus SOS in Bratislava, you can save lives and provide professional help to homeless people. Your reports will help to solve the problem where emergency rescue or police can not help to a person on the street unless he has an acute illness or injury. These are the situations where social workers of the civic association Vagus are able to help. Professional social workers have the possibility to transport men to a shelter, ensure surviving the night without any risk or provide long term social service to improve social situation of homeless people.

APPLICATION is not a substitute for the medical emergency services and only works in the city BRATISLAVA.

Received reports will be evaluated in a few minutes by Vagus staff during their service (Monday to Friday from 9:00 to 21:00 and Saturday from 17:00 to 21:00).
If the reported situation of a person is critical, Vagus team will immediately go to the site and provide social counseling, transport to shelter or warm tea, blanket and food.

The application also allows direct calls to field social workers 0949/655555 for acute situations on the service hours.

Less acute reports or reports received out of service hours will be solved by Vagus field workers later. All solved reports will be displayed to the reporter via the notification in the app.

In the menu you will also find a practical list of most of the services for helping homeless people in Bratislava, as well as advices on donating financial or material assistance, or how to help voluntary to homeless people.

The application was created through a pro bono partnership between Appoxide Lab studio and civic association Vagus.

What’s New

Version 1.1.13

Bug fixes

Information

Seller
Filip Mokry
Size
63.6 MB
Category
Utilities
Compatibility

Requires iOS 10.0 or later. Compatible with iPhone, iPad, and iPod touch.

Languages

English

Age Rating
You must be at least 17 years old to download this app.
Infrequent/Mild Medical/Treatment Information
Frequent/Intense Mature/Suggestive Themes
Location
This app may use your location even when it isn't open, which can decrease battery life.
Copyright
© 2017 Vagus O.Z.
Price
Free

Supports

  • Family Sharing

    With Family Sharing set up, up to six family members can use this app.

You May Also Like