iTunes

Opening the iTunes Store.If iTunes doesn’t open, click the iTunes icon in your Dock or on your Windows desktop.Progress Indicator
Opening the iBooks Store.If iBooks doesn't open, click the iBooks app in your Dock.Progress Indicator
iTunes

iTunes is the world's easiest way to organize and add to your digital media collection.

We are unable to find iTunes on your computer. To download and subscribe to Mwy na geiriau... by Llywodraeth Cymru, get iTunes now.

Do you already have iTunes? Click I Have iTunes to open it now.

I Have iTunes Free Download

Mwy na geiriau...

By Llywodraeth Cymru

To listen to an audio podcast, mouse over the title and click Play. Open iTunes to download and subscribe to podcasts.

Description

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth iechyd, gwasanaethau cymdeithasol a gofal cymdeithasol sydd yn rhoi anghenion y defnyddiwr yn ganolog. Mae'r Llywodraeth yn cydnabod fod y gallu i ddefnyddio eu hiaith eu hunain yn debygol o fod yn sylfaenol i ofal llawer o siaradwyr Cymraeg. Oherwydd hyn mae am gryfhau gwasanaethau Cymraeg yn y maes iechyd, gwasanaethau cymdeithasol a gofal cymdeithasol. Ei nod yw darparu gwasanaeth fydd yn bodloni anghenion siaradwyr Cymraeg a’u teuluoedd neu eu gofalwyr. Bydd hyn yn sicrhau eu bod yn gallu derbyn gwasanaethau yn eu hiaith eu hunain drwy gydol y broses ofal. Sefydlodd y Gweinidog a’r Dirprwy Weinidog grŵp annibynnol i ddatblygu Fframwaith Strategol, tair blynedd, i wasanaethau Cymraeg mewn iechyd a gofal cymdeithasol. Mae’r Fframwaith wedi’i seilio ar werthoedd craidd y GIG, gwasanaethau cymdeithasol a gofal cymdeithasol: •dylai pob defnyddiwr gael eu trin gydag urddas a pharch, gan dderbyn •asesiadau cywir a gofal addas ac effeithiol. Ewch i'r wefan am ragor o wybodaeth: http://wales.gov.uk/consultations/healthsocialcare/words/?la­ng=cy

Mwy na geiriau...
View in iTunes

Customer Ratings

We have not received enough ratings to display an average for this podcast.