iPhone Screenshots

Description

Адвокатско дружество Русков създадe този калкулатор за изчисляване на адвокатски хонорари и съдебни такси, дължими при извънсъдебна дейност и за производствата пред българските граждански и административни съдилища. Адвокатските възнаграждения се изчисляват въз основа Наредба нр. 1 от 09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, Обн., ДВ, бр. 64 от 23.07.2004 г., изм. и доп., ДВ, бр. 28 от 28.03.2014 г. Тук искаме да подчертаем, че размерът на адвокатските хонорари според чл. 1 от Наредбата се определя по свободно договаряне въз основа на писмен договор между адвокат и клиент, като не може да бъде по-малък от определения в тази наредба минимален размер за съответния вид адвокатска услуга. Няма пречка обаче да бъдат уговорени и по-големи размери., според нуждите и разбиранията на двете страни относно предоставяната услуга.

При изготвянето на калкулатора не сме взели под внимание тези правни услуги, за които Наредбата определя адвокатско възнаграждение в твърд размер – например за устен съвет се дължат 20 лв. (чл. 6, т. 1), за прекратяване на брак по исков ред се дължат 600 лв. (чл. 7, ал. 2, т. 1) и т. н. Размерът на тези възнаграждения е виден директно от Наредбата и няма нужда от изчисляване. Имайте предвид, че адвокатските възнаграждения се изчисляват въз основа на материалния интерес във всеки конкретен случай. Той се определя по различен начин, и например при изготвянето на един договор съответства на дължимата сума за предоставената по силата на договора услуга, а за водене на съдебно дело – на размера на посочената в исковата молба сума (главница и дължими към момента на предявяването на иска лихви и разноски).

Забележка: Молим Ви по въпроси, свързани с начина на изчисляване на адвокатските възнаграждения, да не търсите нас, а да се обърнете директно към Вашия доверен адвокат. Ако откриете техническа грешка при изчисленията на калкулатора или ако същите не съответстват на тези от Наредбата, то Ви молим да се свържете с нас по мейл office@ruskov-law.eu. Вашата забележка ще бъде прегледана и ако наистина бъде установена грешка, тя ще бъде отстранена възможно най-бързо.

Ratings and Reviews

Iva Zgurova ,

Lawyer

Много удобно приложение, спестява време за справка в наредбата, когато не си сигурен в размера на минималното адвокатско възнаграждение, отделно смята държавни такси и ДДС! Препоръчвам!

icanelli ,

Iranea

Много практично за ежедневната дейност на адвоката!

Information

Seller
Buzly Labs Ltd
Size
5.7 MB
Category
Finance
Compatibility
Requires iOS 7.0 or later. Compatible with iPhone, iPad and iPod touch.
Languages
English
Age Rating
Rated 4+
Copyright
© Ruskov Law
Price
Free

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

More By This Developer

You May Also Like