iTunes

Abrindo a iTunes Store.Se o iTunes não abrir, clique no ícone de aplicativo do iTunes no dock ou área de trabalho do Windows.Indicador de progresso
Abrindo a iBooks Store.Se o iBooks não abrir, clique no app iBooks em seu dock.Indicador de progresso
iTunes

O iTunes é a maneira mais fácil de organizar e aumentar sua coleção de mídia digital.

Não foi possível encontrar o iTunes no seu computador. Para comprar e baixar VDict HD ( French - Vietnamese Multiple Diction... de AFOLI.,JSC, obtenha o iTunes agora.

Já tem o iTunes? Clique em Já tenho o iTunes para abri-lo agora.

Eu tenho o iTunes Download grátis
iTunes para Mac + PC

VDict HD ( French - Vietnamese Multiple Diction...

De AFOLI.,JSC

Abra o iTunes para comprar e baixar apps.

Descrição

Vdict ( French – Vietnamese Multiple Dictionary ) for iPhone & iPod touch is a comprehensive dictionary not only for Vietnamese to learn French but also for French to learn Vietnamese.

MAIN FEATURES :

♥ Comprehensive contents

1. French – Vietnamese Dictionary : 48,000 + entries
2. Vietnamese – French Dictionary : 40,000 + entries
3. Vietnamese Dictionary : 30,000 + entries

♥ Noteworthy

1. Define words with multiple types of dictionaries at once without internet connection.
2. Speed of define is very quick ( less than 1s )

♥ Advanced functions

1. Integrated Translate online services with ( 58 Languages )
2. List of History
3. List of Favorite and Note
4. Daily Words

VDict French - Vietnamese là bộ từ điển Pháp – Việt – Pháp Offline rất tiện lợi với tính năng ưu việt tra nhiều loại từ điển một lúc.Từ điển được phát triển trên bộ dữ liệu vô cùng phong phú của 3 loại từ điển khác nhau có đầy đủ phát âm.Đây thực sự là ứng dụng tốt cả về giá cả và chất lượng.Hi vọng VDict sẽ giúp bạn học tốt Tiếng Pháp cũng như Tiếng Việt.

CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH :

♥ Dữ liệu phong phú

1.Từ điển Pháp – Việt : 48,000 + từ
2.Từ điển Việt – Pháp : 40,000 + từ
3.Từ điển Việt – Việt : 30,000 + từ

♥ Tính năng ưu việt

1.Tra được nhiều loại từ điển khác nhau cùng một lúc không cần kết nối internet.
2.Tốc độ tra từ cực kỳ nhanh ( nhỏ hơn 1s )

♥ Tính năng hữu dụng khác

1.Hỗ trợ dịch online với 58 loại ngôn ngữ khác nhau
2.Hỗ trợ xem lịch sử tra từ
3.Đánh dấu từ yêu thích và ghi chú .Xem lại danh sách đã đánh dấu và ghi chú.

Captura de tela do iPad

Captura de tela do iPad 1
Captura de tela do iPad 2
Captura de tela do iPad 3
Captura de tela do iPad 4
Captura de tela do iPad 5
VDict HD ( French - Vietnamese Multiple Diction...
Ver no iTunes
  • USD 2.99
  • Categoria: Referência
  • Lançado:
  • Versão: 1.0
  • Tamanho: 33.7 MB
  • Idioma: Inglês
  • Vendedor:

Compatibilidade: Requer o iOS 3.2 ou posterior. Compatível com iPad.

Avaliações de clientes

Não recebemos avaliações suficientes para exibir uma média para a versão atual deste item.