iTunes

Opening the iTunes Store…If iTunes doesn’t open, click the iTunes application icon in your Dock or on your Windows desktop.Progress Indicator
Opening Apple Books.If Apple Books doesn't open, click the Books app in your Dock.Progress Indicator
iTunes

iTunes is the world's easiest way to organize and add to your digital media collection.

We are unable to find iTunes on your computer. To download and subscribe to Reading Ferdowsi فردوسی خوانی by Amir Khadem, get iTunes now.

Already have iTunes? Click I have iTunes to open it now.

I Have iTunes Free Download

Reading Ferdowsi فردوسی خوانی

By Amir Khadem

To listen to an audio podcast, mouse over the title and click Play. Open iTunes to download and subscribe to podcasts.

Customer Reviews

تلفیق کتاب صوتی و پادکست

پادکست فردوسی‌خوانی به سراغ شاهنامه رفته و از ابتدا اشعار آن را می‌خواند. اما نکته قابل توجه این است که راوی با تسلطی که به ادبیات فارسی دارد، هم لغات دشوار را شرح می‌دهد و هم ابیات برگزیده را می‌خواند. در واقع شنونده بدون اینکه وقت زیادی بگذارد یا بخواهد با کلمات سخت کلنجار برود، با کتاب پیش می‌رود.

چه اهل شعر کهن باشید یا نباشید

راوی پادکست پلی زده است بین نسلی که زیاد ادبیات کهن نمی‌داند ‌و همین ادبیات اساطیری. صدایش دلنشین است و فرار و‌ فرودی متناسب حس داستان دارد و تسلطش به شاهنامه از دید من ناشی بسیار عالی‌ست. کل قضیه را طوری پیش می‌برد که با خیال راحت می‌شود گفت حق مطلب را ادا کرده است، حتی چند قسمت در باب حواشی و ریشه شاهنامه و الخ دارد. گمانم پادکستش برای سال‌ها مرجعی خواهد بود برای هر کس که بخواهد شاهنامه بخواند (و یا بشنود). القصه دست مریزاد.

دست مریزاد

ممنون ، سالها بود دنبال خواندن شاهنامه بودم 👌🏻👌🏻

Reading Ferdowsi فردوسی خوانی
View in iTunes
  • Free
  • Category: Literature
  • Language: Persian

Customer Ratings