iTunes

Ouverture de l’iTunes Store en cours…Si iTunes ne s’ouvre pas, cliquez sur l’icône de l’application iTunes dans votre Dock Mac ou sur votre bureau Windows.Progress Indicator
Ouverture d’Apple Books.Si Apple Books ne s’ouvre pas, cliquez sur l’app Books dans le Dock.Progress Indicator
iTunes

iTunes is the world's easiest way to organize and add to your digital media collection.

iTunes est introuvable sur votre ordinateur. Pour profiter de l’iTunes Store, téléchargez iTunes dès maintenant.

Vous avez déjà iTunes ? Cliquez sur « J’ai déjà iTunes » pour l’ouvrir dès maintenant.

I Have iTunes Téléchargement gratuit

Namazi

KURSI: PESË SHTYLLAT E FESË ISLAME

Vous pouvez télécharger ce livre sur Apple Books sur votre Mac ou votre appareil iOS. Vous pouvez lire des livres Multi-Touch sur Apple Books sur votre Mac ou votre appareil iOS. Les livres dotés de fonctionnalités interactives fonctionnent parfois mieux sur un appareil iOS. Apple Books sur Mac exige OS X 10.9 ou une version ultérieure.

Description

Kushti i dytë i Islamit NAMZI (SALAT)

Namazi është ibadet islam që kryhet duke u falur dhe duke lexuar. Namaze janë pesë: Sabahi, Dreka, Ikendia, Akshami dhe Jacia. Sicili namaz falet në kohën e vet (të mëngjesit, mesditës, pasditës, mbrëmjes dhe natës).
Namazi përmbahet prej gjashtë pjesëve. Ato pjësë janë: tekbiri fillestar, qëndrimi në këmbë, leximi i Kuranit, përkulja, lëshimi i fyturës në tokë dhe ulja. Këto gjashtë pjesë përbëjnë formën e namazit.
Të qëndruarit në këmbë, të përkulurit, të ramunit në sexhde dhe të ndjeurit ulur janë punë trupore dhe duhet të mësohen duke ushtruar (me ushtrime)
Një qëndrim në këmbë, një përkulje dhe dy sexhde përbëjnë një rekat të namazit.
Pjesët përbërëse të namzit (Ruknet e namazit)
Namazi ka gjashtë pjesë përbërëse, ato janë

1. Takbiri fillestar (iftitah tekbiri)
2. Ndejtje në këmbë (kijam)
3. Leximi i Kuranit (kiraet)
4. Përkulja (ruku')
5. Vënia e fytyrës në tokë (sexhde)
6. Ulja në mbarim të namazit (kadei ehire) dhe dalja nga namzi.

Avis des utilisateurs

Perfekt

Super!!👍🏻

Namazi
Afficher sur iTunes
  • Gratuit
  • Disponible sur iPad, iPhone et sur Mac.
  • Catégorie : Islam
  • Sortie : 20 févr. 2016
  • Éditeur : Xhamia Drita
  • Pages : 24
  • Langue : Albanais
  • Version : 1.0
  • Configuration requise : Ce livre ne peut être lu que sur un appareil iOS muni d’Apple Books sur iOS 12 ou une version ultérieure, ou un iPad muni d’iBooks 2 ou une version ultérieure et d’iOS 5 ou une version ultérieure, un iPhone muni d’iOS 8.4 ou une version ultérieure, ou un Mac muni d’OS X 10.9 ou une version ultérieure.

Note

Nous n’avons pas reçu suffisamment de notes pour afficher la moyenne de cet article.