iTunes

Iniciando iTunes Store.Si iTunes no se inicia, haz clic en el icono de la aplicación iTunes en el Dock de Mac o en el escritorio de Windows.Progress Indicator
Abriendo el iBooks Store.Si iBooks no se abre, haz clic en la app iBooks del Dock.Progress Indicator
iTunes

iTunes is the world's easiest way to organize and add to your digital media collection.

No encontramos iTunes en este ordenador. Para descargar y suscribirte a ธรรมะ สำหรับ ฆาราวาส de Dhammakaya, obtén iTunes ya.

¿Ya tienes iTunes? Haz clic en Ya tengo iTunes, para que sea activado.

I Have iTunes Descarga gratis
iTunes para Mac y PC

ธรรมะ สำหรับ ฆาราวาส

By Dhammakaya

Para escuchar un podcast de audio, pasa el ratón sobre el título y haz clic en Reproducir. Abre iTunes para descargar y suscribirte a podcasts.

Descripción

http://www.dmc.tv ฆราวาสธรรม ประกอบด้วย 2 คำ "ฆราวาส" แปลว่า ผู้ดำเนินชีวิตในทางโลก, ผู้ครองเรือน และ "ธรรม" แปลว่า ความถูกต้อง, ความดีงาม, นิสัยที่ดีงาม, คุณสมบัติ, ข้อปฏิบัติ ฆราวาสธรรม แปลว่า คุณสมบัติของผู้ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตทางโลก ประกอบด้วยธรรมะ 4 ประการ คือ 1.สัจจะ แปลว่า จริง ตรง แท้ 2.ทมะ แปลว่า ฝึกตน ข่มจิต และรักษาใจ 3.ขันติ แปลว่า อดทน 4.จาคะ แปลว่า เสียสละ ความสำคัญของหลักธรรม 4 ประการ ที่มีต่อการสร้างตัวนี้ พระพุทธองค์ถึงกับท้าให้ไปถามผู้รู้ท่านอื่นๆ ว่า มีสิ่งใดในโลกนี้ที่สร้างเกียรติยศให้คนเราได้เท่ากับการมี "สัจจะ" หรือไม่ มีสิ่งใดในโลกนี้ที่สร้างปัญญาให้คนเราได้เท่ากับการมี "ทมะ" หรือไม่ มีสิ่งใดในโลกนี้ที่สร้างทรัพย์สมบัติให้คนเราได้เท่ากับการมี "ขันติ" หรือไม่ มีสิ่งใดในโลกนี้ที่สร้างหมู่มิตรให้คนเราได้เท่ากับการมี "จาคะ" หรือไม่ การที่พระพุทธองค์ทรงท้าให้ไปถามผู้รู้อื่นๆ อย่างนี้ก็หมายความว่า ไม่มีธรรมะใดๆ ที่จะใช้สร้างตัวให้ประสบความสำเร็จได้ยิ่งกว่าการสร้างสัจจะ ทมะ ขันติ จาคะให้เกิดขึ้นในตนอีกแล้ว หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ คนที่จะยืนหยัดผ่านอุปสรรคต่างๆ ในโลกนี้ไปจนกระทั่งพบความสำเร็จได้นั้น เขาต้องสร้าง "ฆราวาสธรรม" ให้เป็นคุณสมบัติขั้นพื้นฐานประจำตนก่อนนั่นเอง เพราะฉะนั้น ความหมายที่แท้จริงของ ฆราวาสธรรม คือ คุณสมบัติของผู้ที่สามารถสร้างเกียรติยศ สร้างปัญญา สร้างทรัพย์สมบัติ และสร้างหมู่ญาติมิตรให้เกิดขึ้นได้สำเร็จด้วยกำลังความเพียรของตน

ธรรมะ สำหรับ ฆาราวาส
Ver en iTunes
  • Gratis
  • Categoría: Budismo
  • Idioma: Inglés

Valoraciones de clientes

No hemos recibido suficientes valoraciones para poder mostrar un promedio de este artículo.