iPhone 屏幕快照

简介

旧时照片邂逅未来的扫描仪。Google 照片全新推出照片扫描仪应用,只要使用手机摄像头就能扫描并保存最心爱的冲印照片。

照片完美、无眩光
只能通过拍照修图已成为过去时。只要进行扫描,就能制作效果更佳的数字照片,无论照片在哪里都不成问题。
– 按照简单的分步扫描流程,轻松获取无眩光的扫描内容
– 根据边缘检测进行自动剪裁
– 透视校正功能可矫正扫描照片中歪斜扭曲的视角
– 无论扫描角度如何,智能旋转功能都摆正照片

数秒内完成扫描
轻松快捷地扫描您最心爱的照片,节省修改照片的时间,好好回味一下青春年少时的非主流造型。

对于无眩光环境下的文档和照片,关闭“移除眩光”可更快速地进行扫描。

Google 照片能让照片安全无虞且便于搜索
通过免费的 Google 照片应用备份您的扫描照片,不仅安全可靠、便于搜索,而且井井有条。借助影片、滤镜和高级修片控件,可以让扫描的照片愈发生动有趣。只需发送一个链接,就能与任何人分享照片。

新内容

版本 1.5.1

• 提升了性能
• 修正了多项错误(尤其针对 iPhone X)

评分及评论

4.9(满分 5 分)
7,814 个评分
7,814 个评分
生活充满了美好

使用相片扫描仪的感想

翻翻过去的老照片是一种幸福,一直以来想把家中相册的照片能够随身携带,翻拍的效果总是不尽人意,用了扫描仪实现了我愿望,每张照片都可以清晰的再展现出来,拿着手机就可任意翻阅,扫描的过程也是记忆的过程。

mehgnnauspirit

蛮新兴的省钱优选联盟宝联盟大平台好用的 不错啊

之前不知道购物还可以领内部券抵扣呢,后来用那个“省钱优选联盟”发现里面真的很多优惠券哦

密苏freeman

闪光灯用了一会就不亮了

还有手机发烫,是不是手机过热闪光灯就自动不能打开了?希望能修改下,这个软件扫描效果比另一个红色软件好,尤其是开闪光后的效果

信息

销售商
Google LLC
大小
107.9 MB
兼容性
需要 iOS 9.0 或更高版本。与 iPhone 5s、iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone SE、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone X、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPad Air、iPad Air Wi-Fi + Cellular、iPad mini 2、iPad mini 2 Wi-Fi + Cellular、iPad Air 2、iPad Air 2 Wi-Fi + Cellular、iPad mini 3、iPad mini 3 Wi-Fi + Cellular、iPad mini 4、iPad mini 4 Wi-Fi + Cellular、12.9 英寸 iPad Pro、12.9 英寸 iPad Pro WLAN + Cellular、9.7 英寸 iPad Pro、9.7 英寸 iPad Pro WLAN + Cellular、iPad (第 5 代)、iPad Wi-Fi + Cellular (第 5 代)、12.9 英寸 iPad Pro (第 2 代)、12.9 英寸 iPad Pro WLAN + Cellular (第 2 代)、10.5 英寸 iPad Pro、10.5 英寸 iPad Pro WLAN + Cellular、iPad (第 6 代)、iPad Wi-Fi + Cellular (第 6 代)、iPad Pro (11-inch)、iPad Pro (11-inch)、iPad Pro (12.9-inch) (3rd generation)、iPad Pro (12.9-inch) (3rd generation) 和 iPod touch(第 6 代) 兼容。
语言
简体中文, Swiss German, 中文, 丹麦文, 乌克兰文, 俄文, 克罗地亚文, 加泰罗尼亚文, 匈牙利文, 博克马尔文挪威文, 印地文, 印度尼西亚文, 土耳其文, 希伯来文, 希腊文, 德语, 意大利语, 挪威尼诺斯克文, 捷克文, 斯洛伐克文, 日语, 林加拉文, 法语, 波兰文, 泰文, 瑞典文, 繁体中文, 罗马尼亚文, 芬兰文, 英语, 荷兰文, 葡萄牙文, 西班牙语, 越南文, 阿拉伯文, 韩语, 马来文
年龄分级
限4岁以上
Copyright
© 2016, Google Inc.
价格
免费

支持

  • 家人共享

    启用“家人共享”后,此 App 最多可供 6 名家庭成员使用。

更多来自此开发人员的 App

你可能也会喜欢