屏幕快照

简介

Amcan yr ap iaith Llythrennedd - Brawddegau yw i ti gwblhau cymaint o eiriau ag sy’n bosibl, cyn i'r amser dy guro.
Mae yna 6 gêm wahanol sef Cwestiynau; Yn yr ysgol; Mynegi barn; Heddiw, ddoe ac yfory; Disgrifio ac Idiomau a diarhebion. O fewn pob gêm mae tair haen sydd wedi’u graddio.
Rwyt ti’n cwblhau geiriau trwy glicio ar y llythrennau ar waelod y dudalen a bydd y llythyren yn symud i’r bocs coch. Mae clicio llythyren yn y bocs yn symud hi yn ôl i waelod y dudalen.
Am bob gair cywir, rwyt ti’n ennill pwyntiau. Os bydd gair yn anghywir byddi di’n colli pwyntiau.
Ar ôl i air gael ei gwblhau yn gywir fe fydd 'tic' yn ymddangos ger yr ateb. Bydd y cwestiwn nesaf yn ymddangos yn awtomatig.
Mae’n rhaid cael chwech allan o ddeg yn gywir i agor yr haen nesaf - dyma sut mae’n bosibl symud ymlaen i haen 2 ac yna i haen 3.
Yn ychwanegol i'r bonws am gwblhau’r gair rwyt ti’n cael bonws amser os wyt yn cwblhau'r deg cwestiwn o fewn yr amser.
Mae’r botwm seren oren ar ochr chwith y gêm yn rhoi help i ti ond byddi di’n colli pwyntiau wrth ei ddefnyddio.
Ar ddiwedd y gêm, os wyt ti wedi ennill digon o bwyntiau fe fydd dy sgôr i’w weld ar y sgôrfwrdd.

信息

销售商
Atebol Cyfyngedig
大小
55.2 MB
类別
教育
兼容性

需要 iOS 6.0 或更高版本。与 iPhone、iPad 和 iPod touch 兼容。

语言

俄文, 土耳其文, 德文, 意大利文, 捷克文, 日文, 法文, 波兰文, 瑞典文, 简体中文, 繁体中文, 英文, 荷兰文, 葡萄牙文, 西班牙文, 韩文

年龄分级
限4岁以上
Copyright
© Atebol Cyf
价格
免费

支持

  • 家人共享

    启用“家人共享”后,此 App 最多可供 6 名家庭成员使用。

更多来自此开发人员的 App

你可能也会喜欢