iTunes

正在打开 iTunes Store。如果 iTunes 不自动打开,在 Dock 或 Windows 桌面上点击 iTunes 图标。进度指示器
正在打开 iBooks Store。如果 iBooks 未打开,请在 Dock 中打开 iBooks App。进度指示器
iTunes

如要轻松整理及新增数码媒体收藏,iTunes 是全世界最简单的工具。

我们在您的电脑上找不到 iTunes。 如要下载 Epsilon Mobile Pte. Ltd. 的免费 App Buddhism,请立即获取 iTunes。

已经有 iTunes 了? 现在点击「我有 iTunes」以打开 iTunes。

我有 iTunes 免费下载
iTunes for Mac + PC

Buddhism

开发商:Epsilon Mobile Pte. Ltd.

打开 iTunes 以购买和下载 App。

内容提要

Ứng dụng Đạo Phật Ngày Nay trên iPad là ứng dụng được tạo ra từ nguồn cảm hứng của Website http://www.daophatngaynay.com/vn/ và http://tusachphathoc.com của đại đức Thích Nhật Từ.
Ứng dụng này tổng hợp tất cả các bài giảng, tài liệu của thầy Thích Nhật Từ cũng như của các thầy và các học giả uy tín chuyên nghiên cứu sâu rộng về đạo Phật. Đa số các tác phẩm đã được phát hành, xuất bản trong và ngoài nước.
Ứng dụng được tạo ra nhằm mục đích gây quỹ cho các chương trình từ thiện trong và ngoài nước. Mỗi đóng góp vào việc tải sách hay các bài giảng của thầy sẽ được chuyển lại cho các quỹ từ thiện của thầy Thích Nhật Từ. Trong thời gian sớm nhất, ứng dụng sẽ được chuyển giao về Chùa Giác Ngộ, 92 Nguyễn Chí Thanh, P.3, Q.10, TP.HCM, Việt Nam. Epsilon Mobile khi đó chỉ đóng vai trò đơn vị hỗ trợ kĩ thuật.

版本 1.2 中的新功能

Universal version

屏幕快照

iPhone 屏幕快照 1
iPhone 屏幕快照 2
iPhone 屏幕快照 3
iPad 屏幕截图 1
iPad 屏幕截图 2
iPad 屏幕截图 3
iPad 屏幕截图 4
Buddhism
在 iTunes 中查看
此 App 专为 iPhone 和 iPad 设计
  • 免费
  • 类别: 生活
  • 更新日期:
  • 版本: 1.2
  • 大小: 11.3 MB
  • 语言: 英语, 越南文
  • 开发商:

兼容性: 需要 iOS 4.2 或更高版本。与 iPhone、iPad、iPod touch 兼容。

用户评分

还没有足够多的评分,因此无法显示此应用软件当前版本的平均评分。