iTunes

正在打开 iTunes Store。如果 iTunes 不自动打开,在 Dock 或 Windows 桌面上点击 iTunes 图标。进度指示器
正在打开 iBooks Store。如果 iBooks 未打开,请在 Dock 中打开 iBooks App。进度指示器
iTunes

如要轻松整理及新增数码媒体收藏,iTunes 是全世界最简单的工具。

我们在您的电脑上找不到 iTunes。 要购买和下载Kangas Bros. Innovations的Finnish-English Translate Dictionary,请立即获取 iTunes。

已经有 iTunes 了? 现在点击「我有 iTunes」以打开 iTunes。

我有 iTunes 免费下载
iTunes for Mac + PC

Finnish-English Translate Dictionary

开发商:Kangas Bros. Innovations

打开 iTunes 以购买和下载 App。

内容提要

This is offline Finnish-English Translate Dictionary.

- Contains over 200 000 words
- Over 400 000 translation pairs
- 150 685 definitions in Finnish or English
- Synonyms, examples, spelling guides
- No internet connection needed, fully offline

Happy translating!

Tested with iPod touch and iPhone. Requires iPhone OS 3.0. Note that the app startup takes some time because the words are being loaded in to the memory.

----
In Finnish:

Tämä on suomi-englanti-suomi sanakirja. Sopii käytettäväksi niin opiskelijoille, opettajille kuin muillekkin.

- Sisältää yli 200 000 sanaa
- Yli 400 000 käännösparia
- 150 685 määritelmää joko suomeksi tai englanniksi
- Synonyymejä, esimerkkejä, lausuntaohjeita
- Ei vaadi internet-yhteyttä

Iloisia käännöshetkiä!

Toimivuus on testattu iPod touchilla ja iPhonella. Vaatii iPhone OS 3.0:n. Huomaa, että sovelluksen käynnistys kestää hetken aikaa, kun sanoja ladataan muistiin.

版本 2.0 中的新功能

- Updated database, much more comprehensive
- Minor fixes
Note: do not download on slow network, since the database is pretty large

iPhone 屏幕快照

iPhone 屏幕快照 1
iPhone 屏幕快照 2
iPhone 屏幕快照 3
Finnish-English Translate Dictionary
在 iTunes 中查看
  • ¥40.00
  • 类别: 参考
  • 更新日期:
  • 版本: 2.0
  • 大小: 31.0 MB
  • 语言: 俄文, 土耳其文, 德语, 意大利语, 法语, 波兰文, 瑞典文, 芬兰文, 英语, 荷兰文, 葡萄牙文, 西班牙语
  • 开发商:

兼容性: 需要 iOS 4.0 或更高版本。与 iPhone、iPad、iPod touch 兼容。

用户评分

还没有足够多的评分,因此无法显示此应用软件当前版本的平均评分。