iTunes

正在打开 iTunes Store。如果 iTunes 未自动打开,请在程序坞或 Windows 桌面上点按 iTunes 应用程序图标。进度指示器
正在打开 iBooks Store。如果 iBooks 未自动打开,请在程序坞中打开 iBooks App。进度指示器
iTunes

如要轻松整理及新增数码媒体收藏,iTunes 是全世界最简单的工具。

我们在您的电脑上找不到 iTunes。 如要下载 Hung Phuoc Tran 的免费 App IChess - Cờ Tướng Offine,请立即获取 iTunes。

已经有 iTunes 了? 现在点击「我有 iTunes」以打开 iTunes。

我有 iTunes 免费下载

IChess - Cờ Tướng Offine

开发者:Hung Phuoc Tran

只能在 iOS 设备上通过 App Store 获取此 App。

内容提要

IChess - Cờ Tướng Việt Nam là ứng dụng đánh cờ tướng offline dành cho các máy iphone/ipod

khi tham gia bạn chọn hai đối thủ để đánh là Tào Tháo và Quang Vũ (mỗi nhân vật một phong cách đánh khác nhau)
Chọn level để chơi (bao gồm Dễ, bình thường, khó và rất khó)


ứng dụng đang phát triển mong được sự ủng hộ của các bạn

版本 1.6.1 中的新功能

sửa lỗi trên iphone x

iPhone 屏幕截图

iPhone 屏幕快照 1
iPhone 屏幕快照 2
iPhone 屏幕快照 3
iPhone 屏幕快照 4
iPhone 屏幕快照 5
IChess - Cờ Tướng  Offine
在 iTunes 中查看
  • 免费
  • 类别: 教育
  • 更新日期:
  • 版本: 1.6.1
  • 大小: 9.2 MB
  • 语言: 中文, 法语, 英语, 越南文
  • 开发商:

兼容性: 需要 iOS 8.0 或更高版本。与 iPhone、iPad 和 iPod touch 兼容。

用户评分

此应用程序尚未收到足够的评分,无法显示平均评分。