iTunes

正在打开 iTunes Store。如果 iTunes 未自动打开,请在程序坞或 Windows 桌面上点按 iTunes 应用程序图标。进度指示器
正在打开 iBooks Store。如果 iBooks 未自动打开,请在程序坞中打开 iBooks App。进度指示器
iTunes

如要轻松整理及新增数码媒体收藏,iTunes 是全世界最简单的工具。

我们在您的电脑上找不到 iTunes。 如要下载 Nguyen Ha 的免费 App Truyện Người Lớn Audio Hay Nhất Mới Nhất,请立即获取 iTunes。

已经有 iTunes 了? 现在点击「我有 iTunes」以打开 iTunes。

我有 iTunes 免费下载

Truyện Người Lớn Audio Hay Nhất Mới Nhất

开发者:Nguyen Ha

只能在 iOS 设备上通过 App Store 获取此 App。

内容提要

- Kho truyện audio người lớn đặc sắc, tuyển chọn được câp nhật liên tục, với các giọng đọc đầy đê mê, sung sướng đến tột cùng.
- Hàng trăm truyện mới nhất độc quyền duy nhất được cập nhật liên tục.
Các tính năng chính của ứng dụng:
- Nghe truyện audio và đọc sách.
- Tìm kiếm truyện
- Chạy nền tiết kiệm pin, chơi audio ngay cả khi đã khoá màn hình.
- Điều khiển file audio tại màn hình khoá.
- Tự động đảo bài, lặp bài.
- Đọc kho truyện khổng lồ offline miễn phí
- Đánh dấu, quản lý danh sách truyện yêu thích.
- Thay đổi font chữ, phù hợp với nhu cầu mỗi bạn đọc.
- Đánh dấu, quản lý vị trí đang đọc của từng truyện, tự động quay lại vị trí đánh dấu cuối cùng để đọc tiếp.

Các truyện nổi bật:
- Cô giáo Thảo
- Chú Kim
- Bảy đêm khoái lạc
- Cô hàng xóm
- Chuyện tình văn phòng
- Xóm trọ tình đầu…

版本 1.2 中的新功能

Better performance.
Update dataBase.

屏幕快照

iPhone 屏幕快照 1
iPhone 屏幕快照 2
iPhone 屏幕快照 3
iPhone 屏幕快照 4
iPhone 屏幕快照 5
iPad 屏幕截图 1
iPad 屏幕截图 2
iPad 屏幕截图 3
iPad 屏幕截图 4
iPad 屏幕截图 5
Truyện Người Lớn Audio Hay Nhất Mới Nhất
在 iTunes 中查看
此 App 专为 iPhone 和 iPad 设计
  • 免费
  • 类别: 娱乐
  • 更新日期:
  • 版本: 1.2
  • 大小: 56.1 MB
  • 语言: 英语
  • 开发商:
您必须年满 17 周岁才能下载此 App。
  • 频繁/强烈的成人/性暗示题材
  • 偶尔/轻微的烟酒或毒品使用或相关内容
  • 偶尔/轻微的色情内容或裸露

兼容性: 需要 iOS 7.0 或更高版本。与 iPhone、iPad 和 iPod touch 兼容。

用户评分

此应用程序尚未收到足够的评分,无法显示平均评分。