iTunes

正在打开 iTunes Store。如果 iTunes 未自动打开,请在程序坞或 Windows 桌面上点按 iTunes 应用程序图标。进度指示器
正在打开 iBooks Store。如果 iBooks 未自动打开,请在程序坞中打开 iBooks App。进度指示器
iTunes

如要轻松整理及新增数码媒体收藏,iTunes 是全世界最简单的工具。

我们在您的电脑上找不到 iTunes。 要购买和下载Van Dang的Từ Điển Deluxe Anh Việt - Super English Vietnamese,请立即获取 iTunes。

已经有 iTunes 了? 现在点击「我有 iTunes」以打开 iTunes。

我有 iTunes 免费下载

Từ Điển Deluxe Anh Việt - Super English Vietnamese

开发者:Van Dang

只能在 iOS 设备上通过 App Store 获取此 App。

内容提要

Cám ơn các bạn đã sử dụng Từ Điển Deluxe Anh Việt

*Đây là một bộ từ điển tổng hợp phong phú giúp các bạn học Tiếng Anh hiệu quả nhất:
- Đầy đủ, chi tiết, ví dụ cụ thể
- Trình bày thông minh, sáng tạo, tính liên kết cao
- Nghĩa của từ diễn giải theo Tiếng Việt, Tiếng Anh,... từ nhiều nguồn
- Học dễ dàng và sống động với từ điển hình ảnh (Picture Dictionary)
*Cập nhật thường xuyên
*Nhiều từ điển miễn phí để download
*Không quảng cáo, Offline sound miễn phí download

*Từ điển Deluxe Anh Việt được biên soạn và tổng hợp từ các từ điển:
+ English-Vietnamese HD:
+ Vietnamese-English HD:
Hai bộ từ điển thông dụng cho việc học Tiếng Anh cũng như Tiếng Việt. Có thể tham khảo hai chiều nhanh chóng tiện lợi. Nội dung đầy đủ, ví dụ cụ thể rõ ràng, dễ hiểu!

+ New Super Deluxe English Dictionary:
Nghĩa tiếng Anh có tham khảo từ các từ điển nổi tiếng nhất hiện nay. Tổng hợp nghĩa đầy đủ nhất.
Nghĩa và giống của từ được đánh dấu bằng các màu riêng biệt. Các ví dụ được trình bày mạch lạc rõ ràng!

+ New Super Deluxe Thesaurus:
Học nhanh những từ liên quan, đồng nghĩa gần nghĩa!

+ Super Deluxe American English:
Trình bày thông minh, rõ ràng dưới các màu sắc khác nhau, tham khảo thêm về Tiếng Anh người Mỹ

+ Vietnamese-Vietnamese:
Tham khảo từ vựng căn bản của Tiếng Việt. Yêu Tiếng Việt hơn

+ Quick English-English:
Cho các bạn muốn tra nghĩa của từ nhanh gọn. Chính xác, gọn và phong phú dữ liệu!

+ WordNet3.0: Từ điển thông minh, phân loại nghĩa và giống của từ rõ ràng đa dạng. Đặc biệt hữu ích cho các bạn đã có một vốn từ vựng khá!
...

**********************************************************
MAIN CONTENTS:
+ English-Vietnamese HD
+ Vietnamese-English HD:
A comprehensive English-Vietnamese series for English and Vietnamese learning, It contains lots of practical examples and provides more resources for learning!

+ Vietnamese-Vietnamese:
This is a reference for anyone who want to learn some basic Vietnamese vocabulary. It is clearly defined and comprehensive!

+ Super Deluxe American English:
Defining words fully as it's really used to be used in daily American English, it offers a more comprehensive resources for learning American English.

+ New Super Deluxe Dictionary:
Featuring 350,000 words, phrases, and definitions, this dictionary offers comprehensive coverage of English as it is actually used in the 21st century.

+ New Super Deluxe Thesaurus Dictionary:
This dictionary is ideal for use by writers and editors, students, and crossword and puzzle solvers at work or at home.

+ WordNet3.0:
Amazing free dictionary by Princeton University. It defines meanings in groups, giving you a wide range of synonyms, thesaurus, ... and more related words.

+ Quick English-English Dictionary:
This dictionary contain a huge database of words with a simple definition, this is a smart way for you to refer to English words easier and faster

+ Picture Dictionary:
For using online, it contains most of basic English words. It is a useful tool for learning English through images.

**********************************************************
*SKINS AND FUNCTIONS:
+ Lots of offline/online dictionaries available for more installation
+ High quality database/sounds
+ Offline (need internet for some advanced features)
+ Be able to install more offline dictionaries from Internet
+ Fast and accurate
+ Looking up all dictionaries at the same time
+ Simply convenient design, very different to others
+ Persistent history and bookmarks (searchable, shareable)
+ Second window for quick looking up
+ Excellent "Word Suggestion" feature
+ Online/Offline Dictionary Rearrangement/Add/Remove
+ Adjustable Font Size
+ Searchable History/Bookmark List

**********************************************************
BONUS CONTENTS:
* Offlines:
+ Lots of free dictionaries available on app server

* Onlines:
+ Urban dictionary
+ The Free dictionary
+ Wiktionary
...

版本 7.0.0 中的新功能

- iOS10 optimization

屏幕快照

iPhone 屏幕快照 1
iPhone 屏幕快照 2
iPhone 屏幕快照 3
iPhone 屏幕快照 4
iPad 屏幕截图 1
iPad 屏幕截图 2
iPad 屏幕截图 3
iPad 屏幕截图 4
iPad 屏幕截图 5