iTunes

正在打开 iTunes Store。如果 iTunes 未自动打开,请在程序坞或 Windows 桌面上点按 iTunes 应用程序图标。进度指示器
正在打开 Apple Books。如果 Apple Books 未打开,请在程序坞中点按“图书” App。进度指示器
iTunes

如要轻松整理及新增数码媒体收藏,iTunes 是全世界最简单的工具。

我们在您的电脑上找不到 iTunes。 如要从 iTunes Store 下载,请立即获取 iTunes。

已经有 iTunes 了? 现在点击「我有 iTunes」以打开 iTunes。

我有 iTunes 免费下载

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

发行:Bahçesehir University

只能在 iPhone 或 iPad 上通过 iTunes U App 获取此课程教材。

课程简介

Bu derste, Osmanlı İmparatorluğu sona ererken yeni Türk devletinin kuruluşu incelenmektedir; bu çerçevede,  17. yüzyıldan bu yana süren Osmanlı çağdaşlaşma tarihi, yaşanan siyasal, askerî ve ekonomik konular, Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı ve Millî Mücadele ele alınmaktadır. Mütareke sonrasında işgale uğrayan Anadolu’da Türkler’in yeni bir mücadele azim ve iradesi etrafında nasıl toplandığı konu edilmektedir. Ayrıca, bu millî varlığın, Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde nasıl bir askerî ve siyasal bir güç hâline geldiği de konu edilmiştir.

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
在 iTunes 中查看
  • 类别: 历史
  • 语言: 土耳其文

用户评分

我们没有收到足够的评分,不能显示对此课程的平均评分。