iTunes

Iniciando iTunes Store.Si iTunes no se inicia, haz clic en el icono de la aplicación iTunes en el Dock de Mac o en el escritorio de Windows.Progress Indicator
Abriendo el iBooks Store.Si iBooks no se abre, haz clic en la app iBooks del Dock.Progress Indicator
iTunes

iTunes is the world's easiest way to organize and add to your digital media collection.

No encontramos iTunes en este ordenador. Para descargar gratis la App Ngôn ngữ @ ( Từ Điển Ngôn Ngữ Xì-Tin ) de AFOLI.,JSC, obtén iTunes ya.

¿Ya tienes iTunes? Haz clic en Ya tengo iTunes, para que sea activado.

I Have iTunes Descarga gratis
iTunes para Mac y PC

Ngôn ngữ @ ( Từ Điển Ngôn Ngữ Xì-Tin )

Por AFOLI.,JSC

Abre iTunes para comprar y descargar Apps.

Descripción

Ngôn ngữ @ hay ngôn ngữ 9X là những từ hiện nay được nhắc đến rất nhiều trong cuộc sống hàng ngày cũng như trên các trang báo điện tử.Phần lớn chúng ta đều “nghe mà hãi,đọc mà kinh” vì nhiều khi chẳng hiểu cái gì.

Đó là những từ viết tắt,từ “lóng” của các bạn trẻ thế hệ 9X( Sinh từ những năm 1990 trở đi ) sử dụng khi gửi tin nhắn, chát yahoo, facebook ….

AFOLI xin giới thiệu sản phẩm Ngôn Ngữ @ - Từ điển ngôn ngữ thế hệ 9X để quý vị tham khảo và hiểu phần nào đó về cách giao tiếp thông tin của các bạn trẻ.Đây một ứng dụng dành cho những ai muốn biết các bạn 9X viết gì.Có thể các bậc phụ huynh sẽ tìm thấy điều hữu ích ở ứng dụng này để biết và hiểu con cái mình hơn.

Các chức năng chính :

♥ Giới thiệu ngôn ngữ @
♥ Từ điển : Tiếng Việt – Ngôn ngữ @
♥ Dịch hai chiều từ Ngôn ngữ @ sang Tiếng Việt và ngược lại : Thêm chức năng post Yahoo, Facebook, Tiwiter, Send SMS.

@ Language(or 9x language) is the collection of words that is used in daily life as well as e-newspapers today. Most of us do not understand what they mean.

It is the short form or slang of the youth-9x ( The people who were born in 1990 and later) which is used when they send sms, chatting in yahoo, or commenting on facebook…
AFOLI’s pleased to introduce our new product called “@Language”. This is a 9x dictionary to help you understand something about communication of the youth. This is an application for those who want to know what our 9x people write. Maybe the parent will find it useful to understand their child better.

Main functions :

1.Introduce @language
2.Dictionary: Vietnamese - @ Language
3.@ Language - Vietnamese and Vienamese - @ Language translating: Posting result on Yahoo, facebook, twitter, Sending sms.

Capturas de pantalla del iPhone

Captura de pantalla del iPhone 1
Captura de pantalla del iPhone 2
Captura de pantalla del iPhone 3
Ngôn ngữ @ ( Từ Điển Ngôn Ngữ Xì-Tin )
Ver en iTunes
  • Gratis
  • Categoría: Estilo de vida
  • Publicado:
  • Versión: 1.0
  • Tamaño: 2.9 MB
  • Idioma: Inglés
  • Vendedor:

Compatibilidad: Requiere iOS 4.0 o posterior. Compatible con iPhone, iPad y iPod touch.

Valoraciones de clientes

No hemos recibido suficientes valoraciones para poder mostrar un promedio de la versión actual de este artículo.