20 τραγούδια, 1 ώρες, 17 λεπτά

ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΑ
4:58
2:54
4:13
3:24
3:19
4:33
3:52
3:32
3:35
3:43
4:29
4:26
3:56
4:39
3:45
3:00
3:39
4:53
2:20
4:39

Τραγούδια

Άλμπουμ

Οι ακροατές επίσης αγόρασαν