20 τραγούδια, 1 ώρες, 12 λεπτά

ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΑ
3:47
2:56
3:50
4:10
4:13
2:56
4:23
2:22
3:03
4:53
4:16
3:41
3:34
4:01
3:40
3:03
2:43
4:00
3:39
3:15

Τραγούδια

Άλμπουμ

Οι ακροατές επίσης αγόρασαν