22 τραγούδια, 1 ώρες, 13 λεπτά

ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΑ
1:22
3:18
4:09
3:54
5:24
4:28
0:08
3:25
4:46
4:01
2:33
4:57
0:10
5:47
4:36
3:48
4:12
0:34
2:45
4:30
3:35
0:57

Τραγούδια

Άλμπουμ

Οι ακροατές επίσης αγόρασαν