18 τραγούδια, 1 ώρες, 9 λεπτά

ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΑ
3:52
3:51
4:04
4:16
3:34
3:39
4:30
3:33
3:20
3:41
4:01
4:05
3:58
3:47
4:06
3:51
3:40
4:04

Τραγούδια

Άλμπουμ

Οι ακροατές επίσης αγόρασαν