14 τραγούδια, 49 λεπτά

ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΑ
3:58
4:37
3:21
3:38
3:38
3:24
3:11
3:25
3:39
3:35
3:08
3:19
3:17
3:41

Τραγούδια

Άλμπουμ

Οι ακροατές επίσης αγόρασαν