12 τραγούδια, 37 λεπτά

ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΑ
2:52
2:45
2:18
2:51
2:59
3:04
3:29
3:11
4:36
2:25
3:13
4:13

Τραγούδια

Άλμπουμ

Οι ακροατές επίσης αγόρασαν