11 τραγούδια, 48 λεπτά

ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΑ
4:16
3:38
5:24
4:19
3:36
3:40
3:49
4:15
4:23
4:00
6:53

Τραγούδια

Άλμπουμ

Οι ακροατές επίσης αγόρασαν