10 τραγούδια, 42 λεπτά

ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΑ
3:57
4:02
4:15
5:18
3:48
2:09
4:50
5:28
4:08
4:39

Τραγούδια

Άλμπουμ

Οι ακροατές επίσης αγόρασαν