6 τραγούδια, 27 λεπτά

ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΑ
5:04
4:10
4:24
5:41
3:15
5:20

Τραγούδια

Άλμπουμ

Οι ακροατές επίσης αγόρασαν