16 τραγούδια, 1 ώρες, 15 λεπτά

ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΑ
4:49
6:52
3:35
2:54
4:40
7:52
5:09
3:45
5:50
5:23
3:31
5:48
3:35
3:27
4:30
4:08

Τραγούδια

Άλμπουμ