16 τραγούδια, 1 ώρες, 8 λεπτά

ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΑ
5:49
3:44
4:09
3:57
4:28
3:54
5:01
3:20
3:31
4:36
4:43
6:09
3:48
4:04
3:35
3:54

Τραγούδια

Άλμπουμ

Οι ακροατές επίσης αγόρασαν