8 τραγούδια, 36 λεπτά

ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΑ
4:05
6:42
3:53
3:19
5:21
4:47
4:27
3:28

Τραγούδια

Άλμπουμ

Οι ακροατές επίσης αγόρασαν