12 τραγούδια, 54 λεπτά

ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΑ
3:52
4:28
3:32
5:21
6:04
4:13
3:48
4:56
4:08
3:46
4:38
5:15

Τραγούδια

Άλμπουμ

Οι ακροατές επίσης αγόρασαν