9 τραγούδια, 50 λεπτά

ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΑ
6:32
4:48
6:22
4:27
4:28
5:28
5:07
5:03
8:21

Τραγούδια

Άλμπουμ

Οι ακροατές επίσης αγόρασαν