12 τραγούδια, 45 λεπτά

ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΑ
4:42
3:02
3:35
3:22
4:12
3:40
3:09
4:06
4:24
3:35
4:15
3:28

Τραγούδια

Άλμπουμ

Οι ακροατές επίσης αγόρασαν