19 τραγούδια, 1 ώρες, 17 λεπτά

ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΑ
4:07
3:36
4:05
3:26
3:58
4:17
3:32
3:15
3:52
2:26
4:17
3:51
7:08
5:37
3:34
3:11
4:11
4:18
4:26

Τραγούδια

Άλμπουμ

Οι ακροατές επίσης αγόρασαν