13 τραγούδια, 51 λεπτά

ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΑ
1:08
3:35
5:16
3:34
3:39
4:21
3:26
3:42
4:26
4:38
3:34
3:59
5:55

Τραγούδια

Άλμπουμ

Οι ακροατές επίσης αγόρασαν