11 τραγούδια, 39 λεπτά

ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΑ
4:04
3:40
3 3:44
3:24
3:48
3:19
3:12
3:15
3:19
4:08
3:13

Τραγούδια

Άλμπουμ

Οι ακροατές επίσης αγόρασαν