14 τραγούδια, 40 λεπτά

ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΑ
2:16
2:08
3:40
2:16
2:36
3:21
3:19
2:31
2:47
3:17
2:51
2:33
2:24
5:00

Τραγούδια

Άλμπουμ

Οι ακροατές επίσης αγόρασαν