Στιγμιότυπα iPhone

Περιγραφή

Champion Go Entry Edition is a FREE Go (also called as Igo, Baduk or Weiqi) game, powered by Crazy Stone.
Engine Server Game have been upgraded to the Deep Learning version !
----------------------------------------------------

With Champion Go Entry Edition, you can play 5 levels for 9x9 board, and a single level for 13x13 and 19x19 board for FREE!

We have also provided 'Engine Server Game' mode (playing tickets are required).
In this mode, you can play games against the latest Deep Learning version of Crazy Stone which is installed in our computer server. Therefore you can enjoy online games against a very strong computer program.

Crazy Stone is a popularly known Go engine, based on the Monte-Carlo evaluation technique, combined with tree search, and has achieved 6d at KGS rating.
We have optimized this particular version for the iPhone.

(*)KGS・・・Internet Go game site played by Go fans all over the world


■ Engine Server Game
Subscription registration is required.
--Try it for FREE-- We have provided a 7 day free trial period !

New version of Crazy Stone employing Deep Learning technology for Engine Server Games!
There are 10 levels of play for each 9x9,13x13,19x19 board size.
If you want to play against higher levels for the 19×19 and 13×13 boards, please enjoy online games against our Go Server Engine.

Crazy Stone has made a huge step forward by combining Deep Neural Networks with Monte Carlo Tree Search.
The new program has scored a winning rate of over 90% against the previous version!

We have upgraded our Go Engine Server to this latest version, and now you can play games against Crazy Stone
that has achieved 7d on kgs rating. (We have provided a 8 core engine server for these games)

You will need to pay a monthly subscripton fee after the free trial period for Engine Server Games.
See below for more information about the Subscription.

■ Friendly 3 input methods
There are 3 options of input methods (Zoom, Cursor & Touch).

■ Helpful Game record features
You can view full game history in the game record and restart game from the selected move,
which should help reviewing your game.
Various Game record features should be practical for improving your Go.

■ Other Features
・Human vs Computer, Human vs Human(sharing a single device)
・3 types of board size (9x9,13x13,19x19)
・Handicap games, variable options of komi
・Hint (suggest)
・Instant Undo (available even when the computer is thinking)
・Automatic territory calculation
・Save/Load game record
・Send game record (sgf-file) by e-mail
・Automatic and manual replay of a game record
・Byoyomi(time limit) settings (only for human)
・Atari warning
・Highlight the last move
・Let you know your turn by vibration
・COM resign feature

■ Subscription Details
-Monthly Subscription for unlimited Engine Server Games ($2.99/month).
-Customers will be charged $2.99 per month to iTunes Account after the free trial period of 7 days.
-The Subscription will be renewed automatically unless cancelled more than 24 hours before the end of it's current period.
-Account will be charged for renewal within 24-hours prior to the end of the current period, and identify the cost of the renewal.
-To turn-off the auto renewal of subscription, please touch the Confirm Subscription button. You will be able to cancel your subscription from your iTunes account settings.
-Also, you will be able to confirm your subscriptions with your device by following the steps listed below.
Settings -> iTunes & Apple Store -> Apple ID -> Subscriptions
-After cancelling the subscription, you will be able to play Engine Server Games until the current subscription period expires.
-You will not be able to cancel the current subscription during its active period.
-Any unused portion of a free trial period, if offered, will be forfeited when the user purchases a subscription to that publication.
-Privacy Policy (https://sp.unbalance.co.jp/privacy/sp.html)
-Terms of Use (https://sp.unbalance.co.jp/eula/en.html)

Τι νέο υπάρχει

Έκδοση 1.2.4

fixed some minor problems.

Πληροφορίες

Πωλητής
Unbalance Corporation
Μέγεθος
28.7 MB
Κατηγορία
Παιχνίδια
Συμβατότητα
Απαιτεί iOS 7.0 ή μεταγενέστερη έκδοση. Συμβατό με iPhone, iPad και iPod touch.
Γλώσσες
Αγγλικά, Ιαπωνικά
Ηλικία
Ηλικίες 4+
Πνευματικά δικαιώματα
© UNBALANCE Corporation / Université Lille 3 / Rémi Coulom
Τιμή
Δωρεάν

Υποστηρίζει

  • Οικογενειακή κοινή χρήση

    Έως και έξι μέλη της οικογένειας θα μπορούν να χρησιμοποιούν αυτήν την εφαρμογή με ενεργοποιημένη την Οικογενειακή κοινή χρήση.

Περισσότερα από αυτόν τον προγραμματιστή