iTunes

Άνοιγμα του iTunes Store.Αν το iTunes δεν ανοίγει, κάντε κλικ στο εικονίδιο της εφαρμογής iTunes στο Dock ή στην επιφάνεια εργασίας Windows.Ένδειξη προόδου
Άνοιγμα του Apple Books.Αν το Apple Books δεν ανοίγει, κάντε κλικ στην εφαρμογή Βιβλία στο Dock.Ένδειξη προόδου
iTunes

Το iTunes είναι ο πιο εύκολος τρόπος στον κόσμο για να οργανώνετε και να κάνετε προσθήκες στη συλλογή ψηφιακών μέσων σας.

Δεν ήταν δυνατή η εύρεση του iTunes στον υπολογιστή σας. Για να πραγματοποιήσετε λήψη από το iTunes Store, αποκτήστε το iTunes τώρα.

Έχετε ήδη το iTunes; Κάντε κλικ στην επιλογή «Έχω το iTunes» για να το ανοίξετε τώρα.

Έχω το iTunes Δωρεάν λήψη

Ορθόδοξο ημερολόγιο 2017 ενορίας

ενοριακή συντροφιά Μεγαλομάρτυρος Αγίου Γεωργίου Λαρισης

Αυτό το βιβλίο διατίθεται για λήψη με το Apple Books στο Mac ή σε συσκευές iOS. Η ανάγνωση βιβλίων πολλαπλής αφής μπορεί να γίνει με το Apple Books στο Mac ή στη συσκευή iOS σας. Τα βιβλία με διαδραστικά χαρακτηριστικά μπορεί να λειτουργούν καλύτερα σε μια συσκευή iOS. Το Apple Books στο Mac σας απαιτεί OS X 10.9 ή μεταγενέστερη έκδοση.

Περιγραφή

Τί σημαίνει ὁ λόγος τοῦ Κυρίου μας ὅτι «τὴ χαρά σας κανεὶς δὲ μπορεῖ νὰ σᾶς τὴν πάρει»; Μικρὸ εἶναι τὸ ρητό, ἀλλὰ κρύπτει πολλὴ παρηγοριὰ τονίζει ὁ Ἱερὸς Χρυσόστομος (ΕΠΕ τ.32 σσ.505-507). Ἄν ἔχεις χρήματα πολλοὶ μποροῦν τὴ χαρά σου, ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὸν πλοῦτο νὰ τὴν πάρουν, καὶ ὁ κλέπτης ποὺ τρυπᾶ τὸν τοῖχο, καὶ ὁ ὑπηρέτης ποὺ ἀφαιρεῖ ὅ,τι τοῦ ἐμπιστεύθηκες, καὶ ὁ κυβερνήτης ποὺ σὲ φορολογεῖ, καὶ ὁ φθονερὸς ἄνθρωπος ποὺ θέλει νὰ σὲ βλάψει. Ἄν πάλι ἔχεις πολιτικὴ ἐξουσία, πολλοὶ μποροῦν νὰ σοῦ ἀφαιρέσουν τὴ χαρὰ ποὺ προέρχεται ἀπὸ αὐτήν, διότι ὅταν παραλύσει ἡ ἐξουσία, παραλύεται καὶ ἡ χαρὰ ποὺ προέρχεται ἀπὸ αὐτήν. Κατὰ τὸ χρόνο ἐξασκήσεως τῆς ἐξουσίας συμβαίνουν πολλὰ πράγματα ποὺ ἔχουν δυσκολίες καὶ φροντίδες καὶ σοῦ μειώνουν τὴν ἐξ αὐτῆς εὐχαρίστηση. Ἄν ἔχεις δύναμη καὶ εὐρωστία σωματική, ὅταν ἔλθει ἡ ἀσθένεια καταστρέφει τὴ χαρὰ ποὺ εἶχες ἀπὸ αὐτά. Ἄν ἔχεις ὡραιότητα καὶ νεανικὴ δύναμη, ὅταν ὅμως ἔλθουν τὰ γεράματα ὅλα αὐτὰ μαραίνονται καὶ σοῦ ἀφαιροῦν τὴ χαρά. Ἄν ἀπολαμβάνεις πλούσια τραπέζια, μόλις τελειώσουν τὰ γλέντια τελειώνουν καὶ οἱ ἐξ αὐτῶν προερχόμενες ἀπολαύσεις. Ἔτσι βλέπουμε ὅτι ὅπως ὅταν ἔρχεται τὸ βράδυ ὅλα τελειώνουν, ἔτσι καὶ ὁ χρόνος μεταβάλλει ὅλες τὶς χαρὲς ποὺ προέρχονται ἀπὸ τὰ βιωτικὰ πράγματα, τὰ ὁποῖα δὲ μποροῦν νὰ μᾶς προσφέρουν μόνιμη εὐχαρίστηση. Ὅμως μὲ τὴν εὐσέβεια καὶ τὴν ψυχικὴ ἀρετὴ συμβαίνει ἐντελῶς τὸ ἀντίθετο. Διότι ἐὰν κάνεις ἐλεημοσύνη, κανεὶς δὲ μπορεῖ νὰ σοῦ ἀφαιρέσει τὸ κατόρθωμα αὐτό. Ἀκόμη κι ἄν ἀπὸ παντοῦ σοῦ ἐπιτεθοῦν στρατεύματα, βασιλεῖς, ἀναρίθμητοι συκοφάντες, ἅρπαγες, κλέφτες καὶ πλεονέκτες τὸ κατόρθωμα τῆς ἐλεημοσύνης τὸ ὁποῖο κατέθεσες στὸν οὐρανό, κανεὶς δὲ μπορεῖ νὰ σοῦ τὸ ἀφαιρέσει, ἀλλὰ καὶ ἡ χαρὰ ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὴν ἐλεημοσύνη εἶναι διαρκής. Ἐσκόρπισε, λέγει ὁ Ψαλμωδὸς (112,9), πλουσιοπάροχα σ’ αὐτοὺς ποὺ ἔχουν ἀνάγκη, ἔδωκε στοὺς πτωχοὺς καὶ ἡ ἀρετὴ του μένει στὸν αἰώνα καὶ εἶναι πολὺ εὔλογο αὐτό. Διότι ἡ ἐλεημοσύνη ἔχει κατατεθεῖ στὰ οὐράνια ταμεῖα, ὅπου οὔτε κλέπτης τρυπᾶ τοὺς τοίχους, οὔτε ὁ ληστὴς τὰ ἁρπάζει, οὔτε ὁ σκῶρος τὰ κατατρώγει. Ἐ ὰν κάνεις συνεχεῖς ἐλεημοσύνες καὶ μεγάλες προσευχς, τὸν καρπὸ ποὺ προέρχεται ἀπὸ αὐτὰ κανεὶς δὲ μπορεῖ νὰ σοῦ τὸν ἀφαιρέσει, διότι ὁ καρπὸς αὐτὸς ἔχει ριζωθεῖ στοὺς οὐρανούς, καὶ εἶναι ἀνεπηρέαστος ἀπὸ κάθε βλάβη καὶ κανεὶς δὲ μπορεῖ νὰ τὸν κυριεύσει. Ἐὰν κακαπαθεῖς καὶ εὐεργετήσεις αὐτὸν ποὺ σοῦ προξένησε τὸ κακό, ἐὰν κακολογηθεῖς καὶ φιλοσοφήσεις, ἐὰν σὲ βρίσουν κι ἐσὺ δὲν ἀντιμιλήσεις, αὐτὰ τὰ κατορθώματα μένουν στοὺς αἰῶνες, καὶ κανεὶς δὲ μπορεῖ νὰ ἀφαιρέσει τὴ χαρὰ ποὺ προέρχεται ἀπὸ αὐτὰ. Τέλος διαπράτοντας τὸ καλὸ, κάθε φορὰ ποὺ τὸ θυμᾶσαι χαίρεσαι καὶ αἰσθάνεσαι μεγάλη εὐχαρίστηση καὶ τὶς ἀπολαμβάνεις μὲ τὴν καρδιά σου. ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ! Το εκκλησιαστικό ορθόδοξο ημερολόγιο έτους 2017 της ενοριακής συντροφιάς του Μεγαλομάρτυρος Αγίου Γεωργίου Λαρίσης είναι αφιερωμένο στο Μεγαλομάρτυρα Αγιο Διονύσιο Αρχιεπίσκοπο Λαρίσης "ο ελεήμων".

galilea.gr

Τι νέο υπάρχει στην έκδοση 2.0

Αλλαγή χρώματος στην γραμματοσειρά του ημερολογίου.

Στιγμιότυπα

στιγμιότυπο 1
στιγμιότυπο 2
στιγμιότυπο 3
Ορθόδοξο ημερολόγιο 2017 ενορίας
Προβολή στο iTunes
  • Δωρεάν
  • Διαθέσιμο σε iPad, iPhone και Mac.
  • Κατηγορία: Χριστιανισμός
  • Δημοσιεύτηκε: 1 Ιαν 2017
  • Εκδότης: Ἀρχιμ.Νικηφόρος Κοντογιάννης
  • Σελίδες εκτύπωσης: 19 σελίδες
  • Γλώσσα: Ελληνικά
  • Έκδοση: 2.0
  • Απαιτήσεις: Αυτό το βιβλίο μπορεί να προβληθεί μόνο σε συσκευή iOS με Apple Books σε iOS 12 ή μεταγενέστερη έκδοση, ή σε iPad με iBooks 2 ή μεταγενέστερη έκδοση και iOS 5 ή μεταγενέστερη έκδοση, iPhone με iOS 8.4 ή μεταγενέστερη έκδοση, ή Mac με OS X 10.9 ή μεταγενέστερη έκδοση.

Βαθμολογίες πελατών

Δεν έχουμε λάβει αρκετές βαθμολογίες για να εμφανίσουμε έναν μέσο όρο για αυτό το βιβλίο.

Περισσότερα από Άρχιμ.Νικηφόρος Κοντογιάννης