Snímky obrazovky iPhonu

Popis

MOBILNÍ DOCHÁZKA A EVIDENCE PRÁCE
Mobilní aplikace je součástí uceleného systému Výkaz práce, určeného k evidenci práce a docházky.
Základním prvkem je webová aplikace, ve které jsou dostupné pracovní výkazy, docházkové listy a jiné přehledy za jednoho i více pracovníků.
Zde je možné provést i vlastní nastavení systému tak, aby vyhovoval přesně Vašim potřebám.

NADSTANDARDNÍ ROZSAH APLIKACE
Mobilní Výkaz práce slouží současně jako docházkový systém, evidence pracovní doby strávené na jednotlivých zakázkách a přehled o cestách vozidla.

Docházka – efektivní sledování příchodů a odchodů včetně zadávání absencí a přestávek.
Rozpis práce – počítání odpracovaných hodin a sledování práce na jednotlivých zakázkách.
Kniha jízd – manuální zadávání jednotlivých jízd nebo jejich automatické vytvoření ze záznamů docházky.

JEDNA APLIKACE, MNOHO PŘÍSTUPŮ
Jedná se o jednoduchý a efektivní způsob evidence docházky díky rozsáhlé možnosti zadávání záznamů. Kromě mobilního telefonu nebo tabletu se systémem iOS je možné využít i další typy zařízení. Všechna zařízení s Výkazem práce se vzájemně synchronizují. Vytvořit docházkový list nebylo nikdy jednodušší.

ONLINE I OFFLINE, VŽDY PŘESNĚ A KVALITNĚ
Výkaz práce lze používat i bez připojení k internetu. Data zadaná do kteréhokoli zařízení jsou totiž automaticky synchronizována, jakmile je připojení opět dostupné. Aplikace je tak vždy spolehlivě k dispozici a Vy máte svůj docházkový systém a evidenci pracovní doby na zakázkách stále po ruce.

HLAVNÍ PŘÍNOSY VÝKAZU PRÁCE
• Jednoduchá a přesná evidence pracovní doby
• Docházka zaměstnanců pod kontrolou
• Sledování zaměstnanců, kdekoli na světě pomocí lokalizace
• Sledování práce na jednotlivých zakázkách
• Automatická kniha jízd
• Podklady pro výpočet mzdy
• Podklady pro fakturaci práce
• Okamžitá synchronizace mezi všemi zařízeními
• … a další užitečné funkce, vyhodnocení a přehledy.

Výkaz práce je zkrátka užitečný nástroj pro jednotlivce i velké firmy, díky kterému pro Vás bude evidence práce a docházky hračkou – přesvědčte se sami.

=========================================

MOBILE ATTENDANCE AND TIMESHEET
The mobile application is part of a comprehensive system Logeto for recording work and attendance.
The main part is the web application which offers timesheets, attendance sheets and other reports on one or more employees.
Here, it is also possible to customize the settings in a way that it will meet your needs.

A WIDE RANGE OF THE APPLICATION
Mobile Logeto serves as an attendance system, a tracker of working hours spent on individual contracts, and an overview of vehicle trips.

Attendance – effective tracking of comings and leavings, including absences and breaks.
Time tracking – counting employees hours worked and serving as an individual contracts work log.
Vehicle log book – manual entry of individual trips or their automatic creation from attendance records.

ONE APPLICATION, MORE INPUT OPTIONS
The method of attendance recording is easy and effective thanks to a wide variety of options to enter the records. Besides mobile phone or tablet with iOS system it is also possible to use another types of devices. All devices with Logeto synchronize with each other. It has never been easier to create an attendance sheet.

ONLINE OR OFFLINE - ALWAYS WITH PRECISION AND QUALITY
It is possible to use Logeto even without a connection to the internet. Data entered to any device is automatically synchronized as soon as the internet connection is available again.

THE MAIN BENEFITS
• Easy and accurate recording of attendance
• Employee attendance monitored
• Employee tracking, anywhere in the world
• Automatic vehicle log book
• Tracking of work on individual contracts
• Helpful instrument for wage/salary calculation
• Helpful instrument for invoice calculation
• Instant synchronization between all used devices
• … and other useful features, evaluations and overviews.

Novinky

Verze 7.5.33

Vyhledávání v zakázkách, činnostech a dalších
Doplnění popisu již při rychlém startu činnosti
Při psaní dostupná nabídka z dřívějších textů

‘Search’ in contracts, activities and more
Description fillable when quick starting activity
‘Hint from previous’ available while writing texts

Hodnocení a recenze

4.1 z 5
Hodnocení: 14
Hodnocení: 14
Aparat1977 ,

Průměr

Neumi celkove statistiky, pouze denni nahled.. Snad to vylepsi..

mosin2 ,

Problém z přihlášením :-(

Zkouším to druhy týden, ještě brzi na vlastní subjektivní názor. Ale funguje to.... registrace účtu přes mobil proběhla úspěšně, ale z PC přihlásit se nejde, prý nenachází můj účet :-( jsem si jistý, že neudělal chybu při zadávání prihlasovacich údajů...

Kuře12 ,

Vyhovující aplikace

Aplikace obsahuje vše, co potřebuji. V zaškrtávací kolonce “celý den” bych uvítal tuto hodnotu osobně nastavit. Pro spoustu lidí není celý den 8 hodin

Informace

Prodejce
Systemart s.r.o.
Velikost
65.1 MB
Kategorie
Obchod
Kompatibilita

Je požadován iOS 9.1 a novější. Kompatibilní se zařízením iPhone, iPad a iPod touch.

Jazyky

Čeština, Angličtina, Slovenština

Věk
Hodnoceno 4+
Copyright
© 2018 Systemart
Cena
Bezplatné

Podporuje

  • Rodinné sdílení

    Se zapnutým Rodinným sdílením bude moci tuto aplikaci používat až šest členů rodiny.

Také by se vám mohlo líbit