iTunes

Opening the iTunes Store.If iTunes doesn’t open, click the iTunes icon in your Dock or on your Windows desktop.Progress Indicator
Opening the iBooks Store.If iBooks doesn't open, click the iBooks app in your Dock.Progress Indicator
iTunes

iTunes is the world's easiest way to organize and add to your digital media collection.

We are unable to find iTunes on your computer. To download from the iTunes Store, get iTunes now.

Do you already have iTunes? Click I Have iTunes to open it now.

I Have iTunes Free Download

Radiologická fyzika. Příklady a otázky

This book can be downloaded and read in iBooks on your Mac or iOS device.

Description

  Radiologická fyzika – příklady a otázky 
je určena především vysokoškolským studentům bakalářského studijního oboru Radiologický asistent. Cílem učebního textu je seznámit studenty se základními matematickými postupy nutnými pro řešení konkrétních praktických úloh z oblasti radiologické fyziky a radiační ochrany. Své uplatnění najde i u studentů medicínských oborů při studiu biofyziky ionizujícího záření nebo jiných vysokých škol se zaměřením na fyziku ionizujícího záření a jeho aplikací.
Postupně se proberou úlohy ze stavby hmoty, při určování základních vlastností radioaktivní přeměny – výpočet aktivity, poločasu přeměny, přírodní radioaktivity atd. Při řešení praktických příkladů si student prohloubí znalosti obecných charakteristik interakce ionizujícího záření s látkou (zejména záření alfa, beta, gama), průchod svazků záření látkou, výpočet stínění, polotloušťky apod. Student tak získá praktické znalosti při výpočtech základních dozimetrických veličin – aktivity, expozice, kermy, dávky, dávkového ekvivalentu, efektivní dávky a dalších veličin.
   
  Učební text je rozdělen na osm tematických okruhů, které postupně procházejí hlavní problematiku radiologické fyziky. V úvodu každé kapitoly jsou uvedeny základní pojmy, vztahy a vzorce potřebné k řešení 25 modelových příkladů v každé kapitole.  Celkem sbírka obsahuje 230 příkladů, z toho 33 řešených. Na konci textu je soubor 230 kontrolních otázek s mnohočetným výběrem odpovědí. Soubor otázek vychází z předpokládaného rozsahu teoretických znalostí požadovaných pro získání zvláštní odborné způsobilosti pro nakládání se zdroji ionizujícího zářením a může sloužit i k dílčí přípravě na tuto zkoušku, která je pro určitý okruh pracovníků požadována Státním úřadem pro jadernou bezpečnost (SÚJB).

Screenshots

screenshot 1
screenshot 2
screenshot 3
screenshot 4
screenshot 5
Radiologická fyzika. Příklady a otázky
View in iTunes
  • 139,00 Kč
  • Available on iPhone, iPad, iPod touch, and Mac.
  • Category: Education
  • Published: 09 November 2012
  • Publisher: Data Agentura INFOPHARM
  • Print Length: 240 Pages
  • Language: Czech
  • Requirements: To view this book, you must have an iOS device with iBooks 1.3.1 or later and iOS 4.3.3 or later, or a Mac with iBooks 1.0 or later and OS X 10.9 or later.

Customer Ratings

We have not received enough ratings to display an average for this book.