Screenshots

Description

ОББ Мобайл – бърз и лесен достъп до всички банкови операции с пръстов отпечатък!

• Вход и плащания с пръстов отпечатък или ПИН
• Преводи към собствени сметки и сметки на други лица без предварително зададени шаблони
• Създаване на шаблони за плащания и преводи от шаблони
• Информация за използвани кредити и депозити
• Информация за кредитни и дебитни карти с възможност за блокиране и активиране
• Ползване на вграден софтуерен токън (генератор на еднократни кодове за по-сигурни плащания)
• Използване на QR технология за подпис, при плащане в онлайн банкирането
• Разсрочване на покупки с кредитни карти от ОББ на 3, 6, 9 и 12 вноски, без лихва
• Извършване на банкови операции 24/7 (без валутни преводи извън ОББ)
• Преглед и филтриране на информация за движение по сметки
• Лесно споделяне на номер на сметката (IBAN)
• Визуализация на бонусната програма на банката за карти – UWIN
• Справочна информация – клонове и банкомати, валутни курсове, връзка с банката
• Запазване или споделяне на детайли по трансакция в PDF формат
• Повтаряне на изходящ превод
• Нареждане на превод по данни от входящ превод
• Сканиране на IBAN с камера

Ако сте индивидуален или бизнес клиент на ОББ и имате потребителско и парола за онлайн банкиране ОББ Онлайн, след активиране и вход в приложението ще получите в реално време своето мобилно банкиране ОББ Мобайл.

Ако все още нямате онлайн банкиране ОББ Онлайн, можете да направите своята регистрация на адрес https://ebb.ubb.bg/ebankreg

Ако имате въпроси или предложения, може да ни намерите на: 0700 117 17; *7171; +3592 4831717 или www.ubb.bg

Приятно мобилно банкиране, ОББ АДUBB Mobile – fast and easy access to all banking operations, with a fingerprint!

• Login and payment via a fingerprint or a PIN code
• Transfers to own accounts or accounts of other persons without templates
• Creation of payment templates and generation of template-based payments
• Utility bill payment and management
• Information on loans and deposits
• Information on credit and debit cards with an option for blocking and activation
• Use of an embedded software token (generating one-time codes for more secure payments)
• Use of QR signature technology when paying in online banking
• Deferral of UBB credit card purchases in 3, 6, 9 or 12 installments, without interest
• Banking operations 24/7 (except Foreign currency payments outside UBB)
• Review and filtering of account movements information
• Easy IBAN sharing
• Visualization of the Bank’s UWIN card bonusing programme
• Client info – branches and ATMs, FX rates, contacts of the Bank
• Save and share details on transaction in PDF
• Repeat outgoing payment
• Repeat payment based on data of incoming transaction
• IBAN scanning with phone camera

If you are an individual or business client of UBB and you have your username and password for UBB Online banking, once you activate the application and login you will get your UBB Mobile banking in real-time.

If you still do not bank with UBB Online you can register here https://ebb.ubb.bg/ebankreg

For questions and proposals you can reach us at 0700 117 17; *7171; +3592 4831717 or www.ubb.bg

Enjoy your mobile banking,
UBB AD

What’s New

Version 2.0.1

Новата версия на мобилното приложение e със следните промени:
- ОББ Мобайл за бизнес клиенти
- Бутон за смяна на профилите
- Справка за плащания очакващи изпълнение, наредени през UOnline
- Откриване на разплащателна сметка от индивидуални клиенти


New version of the mobile banking with the following changes:
- UBB Mobile for business clients
- Switch button between user profiles
- Pending payments report for payment orders initiated through U-Online
- Opening a new account by individual clients

Information

Seller
UNITED BULGARIAN BANK AD
Size
64.7 MB
Category
Finance
Compatibility
Requires iOS 9.0 or later. Compatible with iPhone, iPad and iPod touch.
Languages
English
Age Rating
You must be at least 17 years old to download this application.
Unrestricted Web Access
Copyright
© 2018 United Bulgarian Bank
Price
Free

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

You May Also Like