Skærmbilleder

Beskrivelse

Jeg blev overrasket over at denne tuner ikke fandtes, så jeg besluttede mig for selv at lave den.

Saxjax Tuner er primært egnet til ipad men virker også på iphone.
Saxjax Tuner er designet til blæsere men kan også bruges af andre.
Saxjax Tuner er meget præcis!

Hvordan virker den?
- start appen
- indstil evt transposition

- spil en tone og check at den stemmer
- når tonen stemmer afsættes der grønne prikker i grafen og basislinien lyser grønt.

- spil nu langsomt en sang, en skala eller bare 3 toner og lyt til din klang, lyder det fedt?-- godt!

- kig nu på grafen, hvordan var din intonation? hvis det hele er rødt, og grafen er over tonernes basislinie, så stemmer/intonerer du generelt for højt- stem instrumentet ned.

- Saxjax Tuner er meget præcis, så al vibrato og gliden ind på tonen medtages og plottes i grafen.

- Saxjax Tuner kan give dig en hjælpetone(response tone), det er en sinustone som kan følge dit spil, så har du en korrekt intoneret tone at rette ind efter.:

- tilkobel hovedtelefoner med ledning og tænd for oscillatoren i settings menuen. I dine hovedtelefoner spiller tuneren nu samme tone som dig men i korrekt pitch.

- du kan også øve bestemte intervaller med hjælpetone: Blot Indstil det interval du vil have Saxjax Tuner til at spille ifht. dig (kvart 5 halvtoner, kvint 7 halvtoner, oktav 12 halvtoner......)
Denne funktion hedder RESPONSE TONE

- spil og lyt om du stemmer med hjælpetonen

- se derefter på grafen om den er enig med dine ører.

Hvilke funktioner er der I SETTINGS
Øverst i settings er de mest brugte funktioner:

INSTRUMENT TRANSPOSITION

-Instrument transposition: ændrer tonenavne i grafen så de matcher din transponering.OFTEN USED

-Clear all plots:Slætter alle punkter i grafen.
-Graph plot width: justerer bredden på alle plots.
-Oscillator Off/On : tænd sluk for hjælpetone


CALIBRATE TUNER FOR INSTRUMENT AMBITUS
for at optimere tunerens præcision kan saxjax Tuner indstilles til kun at måle på toner, som ligger inden for dit instruments ambitus.

-Play Lowest: tryk på denne knap og spil din dybeste tone

-Play Highest: tryk på denne knap og spil din lyseste tone


TUNER SETTINGS

- Tone: Viser hvilken tone der spilles

- Nearest Freq: viser frekvensen på den tone Saxjax Tuner mener du ønsker at spille.

- Measured Freq: viser den faktiske frekvensen på den tone Saxjax Tuner måler du er ved at spille.

- Tuning in cent: viser hvor tæt du er på den korrekte pitch

-Input Mic/OSC: vælger hvilket input tuneren skal måle på, mikrofonen eller oscillatoren.

- Measurements per sec: hvor mange gange i sekundet skal Saxjax Tuner tage en måling.


MICROPHONE SETTINGS

- Mic auto sensitivity: skal mic niveauet indstille automatisk eller vil du selv sætte det.

- Microphone sensitivity: indstil mic volumem manuelt


OSCILLATOR

- Off/On : tænd sluk for hjælpetone
- Frequency: hvilken frekvens skal hjælpetonen spille og hvilken frekvens spiller hjælpetonen.
- Response Off/On: skal hjælpetonen spille den målte tone eller blot en drone.
- ResponseTone: hvilket halvtone interval skal hjælpetonen ligge fra den målte tone.
- Volume: hvor kraftigt skal Hjælpetonen spilles


- Reset to factory settings, nulstiller til fabriksindstillingerne

Nyheder

Version 1.2.5

NYT ! nye hurtigt tilgængelige knapper til at kontrollere:
-Lyd til/fra
-Interval som spilles af oscillatoren
-Rens skærmen
-Transponerende instrument
-Følsomhed i cent
-Indstilling af kammertonen A440 til A430-450Hz

Oplysninger

Sælger
Jakob Sondergard
Størrelse
33 MB
Kategori
Musik
Kompatibilitet
Kræver iOS 10.1 eller en nyere version. Kompatibel med iPhone, iPad og iPod touch.
Sprog
Engelsk
Alder
Vurderet til 4+
Copyright
© Jakob Skov Søndergård 2017
Pris
Gratis

Understøtter

  • Familiedeling

    Op til seks familiemedlemmer vil kunne bruge denne app, når Familiedeling aktiveres.

Mere fra denne udvikler

Måske kan du også lide