iTunes

Opening the iTunes Store.If iTunes doesn’t open, click the iTunes icon in your Dock or on your Windows desktop.Progress Indicator
Opening Apple Books.If Apple Books doesn't open, click the Books app in your Dock.Progress Indicator
iTunes

iTunes is the world's easiest way to organize and add to your digital media collection.

We are unable to find iTunes on your computer. To download from the iTunes Store, get iTunes now.

Do you already have iTunes? Click I Have iTunes to open it now.

I Have iTunes Free Download

Bremsespor og standselængder - beregning i bevægelse

This book is available for download with Apple Books on your Mac or iOS device. Multi-touch books can be read with Apple Books on your Mac or iOS device. Books with interactive features may work best on an iOS device. Apple Books on your Mac requires OS X 10.9 or later.

Description

Bremsespor og standselængde har et matematik-fagligt fokus. I bogen stilles spørgsmålet: Hvad bliver din standselængde?
Læseren præsenteres for forskellige faktorer, der påvirker standselængden. Læseren skal beregne og illustrere, hvor langt man kan nå ved forskellige hastigheder. Læseren skal undersøge lovgivningen for hastighed og beregne, hvor hurtigt man skal køre for at få en fartbøde. Læseren skal udføre forsøg med opbremsning på cykel for at undersøge sammenhængen mellem bremselængde og hastighed. Da reaktionshastigheden påvirkes af
rusmidler som hash og alkohol, skal der regnes på nedbrydningen af disse stoffer. Til sidst skal man måle sin reaktionshastighed og beregne sin egen standselængde, hvor der indgår faktorer, der påvirker reaktionstiden og bremselængde.

Opgaverne i bogen lægger op til, at læseren for anvendt matematik på problematikker, der påvirker trafiksikkerheden. Læseren skal til sidst producerer sin egen kampagne om standselængde til en køreskole, hvor flere faktorer og beregninger skal indgå. 
Bogen indeholder opgaver, som alle skal samles i Explain Everything, hvor der både kan indgå tekst, lyd og film.
Matematik og trafik – Standselængde kan anvendes til i undervisning på flere niveauer i matematik og fysik på VUC, i gymnasiet, på hf, på erhvervsuddannelser eller
SOSU.

Grundskolen (8.-10. klassetrin)
Færdigheds- og vidensmål:
Problembehandling
Ligninger
Funktioner
Kompetencemål:    
Eleven kan handle med dømmekraft i komplekse situationer med matematik 
Eleven kan anvende reelle tal og algebraiske udtryk i matematiske undersøgelser. 

STX, hf og hfe
Matematik (C) B og A
Kernestof:
Regnearternes hierarki, potensregning, ligningsløsning, grafiske metoder.
Formeludtryk til beskrivelse af lineære sammenhænge, polynomielle
sammenhænge, eksponentielle sammenhænge og potenssammenhænge mellem
variable. 
Anvendelse af regression på datamateriale
Arealberegning af punktmængder begrænset af graf for ikke negativ funktion.

Almen Voksenuddannelse (AVU)
Matematik, niveau D
Kernestof:
Procentregning
Potenser
Funktionsbegrebet
Eksponentialfunktioner

Screenshots

screenshot 1
screenshot 2
screenshot 3
Bremsespor og standselængder - beregning i bevægelse
View in iTunes
  • 12,00 kr
  • Available on iPad, iPhone, and Mac.
  • Category: Mathematics
  • Published: 22 December 2016
  • Publisher: VUC LighthousePublish/VUC Syd
  • Print Length: 8 Pages
  • Language: Danish
  • Version: 1.0
  • Requirements: This book can only be viewed on an iOS device with Apple Books on iOS 12 or later, or an iPad with iBooks 2 or later and iOS 5 or later, an iPhone with iOS 8.4 or later or a Mac with OS X 10.9 or later.

Customer Ratings

We have not received enough ratings to display an average for this textbook.