Med Robert Reich som vores guide udforsker spillefilmen "Inequality for All" årsagerne til og konsekvenserne af den stigende forskel mellem indkomster i Amerika, og hvad det betyder for økonomiens og nationens fremtid. Filmens kerne indeholder en simpel problemstilling: hvad er et godt samfund, og hvilken rolle spiller den stigende forskel mellem indkomster i tilbagegangen af den amerikanske økonomi?

    • Rent 39,00 kr
    • Buy 99,00 kr

Trailers

Trailer

Ratings and Reviews

4.8 out of 5
4 Ratings

4 Ratings

11+ COMMON SENSE

Engaging economics docu encourages equality, activism.

Viewers Also Bought

Films in Documentary