Capturas de pantalla

Descripción

Empresari al Dia (ED) és una aplicació gratuïta fruit de la col·laboració entre la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra, GM Consultors i Andornet, essent aquesta darrera entitat el partner tecnològic que ha desenvolupat l’aplicació.

L’objectiu de l’aplicació és facilitar a l’empresari informació de caire fiscal i comptable i s’estructura en tres eixos: fiscalitat, comptabilitat i quadres dels comptes anuals.

Fiscalitat
S’informa l’empresari mitjançant avisos al calendari del telèfon (alertes), de les dates límit en relació a les figures fiscals que li són d’aplicació (impost de societats IS, impost sobre la renda de les activitats econòmiques IAE, impost general indirecte IGI, impost sobre la renda dels no-residents fiscals IRNR, impost indirecte sobre la prestació de serveis d’assegurança ISI assegurances, impostos comunals i taxa sobre el registre d’activitats econòmiques). L’aplicació facilita també tots els formularis (format pdf) necessaris per cada figura impositiva. L’usuari pot seleccionar quines alertes configura al seu calendari de forma a veure només aquella informació que li és d’interès.

Comptabilitat
L’usuari disposa del Pla General Comptable andorrà ordenat per grups comptables fins a un nivell de detall de 3 dígits, amb la informació de cada grup (definicions i relacions comptables), així com la correspondència del grup comptable amb els quadres dels comptes anuals (balanç i compte de pèrdues i guanys).

Quadres dels comptes anuals
Es facilita en format pdf exportable tots els quadres comptables que integren els comptes anuals: balanç (normal, abreujat i simplificat), compte de pèrdues i guanys (normal, abreujat i simplificat), estat de canvis del patrimoni net i estat de flux d’efectiu.

Novedades

Versión 6.1

Arreglat error ortogràfic

Información

Desarrollador
ANDORNET, S.A.
Tamaño
22.5 MB
Categoría
Economía y empresa
Compatibilidad
Requiere iOS 9.0 o posterior. Compatible con iPhone, iPad y iPod touch.
Idiomas
Catalán
Edad
Clasificada 4+
Copyright
© 2015 Andornet
Precio
Gratis

Compatibilidad

  • En familia

    Hasta un máximo de seis miembros de tu familia podrán usar esta app si tienes En familia activado.

Más de este desarrollador

También te puede interesar