Näyttökuvat

Kuvaus

«Samiske tastaturer» inneholder tastatur for nord-, lule-, sør-, pite-, enare- og skoltesamisk. I tillegg finnes det tastatur for finsk, norsk og svensk som inneholder alle bokstaver for å skrive alle samiske språk skrevet med latinske bokstaver.

«Sámi boallobeavddit» sisttisetdollet davvi-, julev-, lulli-, bihtán-, anár- ja nuortalašsámi boallobevddiid. Dasa lassin gávdnojit suoma, dáru ja ruoŧa boallobeavddit, main leat visot bustávat maid dárbbaha čállin dihte visot sámi gielaide, main leat latiinna bustávat.

«Saemiej båaloebuertiej» leah båaloebuertieh noerhte-, julev-, åarjel-, pihte-, anare - jïh skåaltesaemiengïelide. Gååvnesieh dovne båaloebuertieh soemengïelese, daaroengïelese jïh sveerjengïelese, mej leah gaajhkh bokstaavh, gosse saemien gïeline latijnen bokstaavigujmie tjaeledh.

«Sáme tastatuvra» li tastatuvra nuortta-, julev-, oarjjel-, bihtám-, anár- ja gålldåsámegielajda. Duodden gávnnuji suoma, vuona- ja svierigadáro tastatuvra divna bokstávaj ma li dárbulattja tjálátjit divna sámegielajda majn li latijna bokstáva.

«Samiska tangentbord» innehåller tangentbord för nord-, lule-, syd-, pite-, enare- og skoltesamiska. I tillägg finns det tangentbord för finska, norska och svenska som innehåller alla bokstäver för att skriva alla samiska språk skrivna med latinska bokstäver.

«Saamen näppäimistöt» sisältää pohjois-, julev-, etelä-, piitimen-, inarin- ja kolttasaamen kielten näppäimistöt. Näiden lisäksi löytyy suomen, norjan ja ruotsin kielten näppäimistöt, jotka sisältävät kaikissa saamen kielissä käytetyt latinalaiset aakkoset.

Uutta

Versio 2.1.0

Feilrettinger, særlig for den nordsamiske stavekontrollen. Også skoltesamisk tastatur har nå stavekontroll.

Arviot ja arvostelut

5.0/5
1 arvio

1 arvio

Tiedot

Myyjä
The University of Tromso
Koko
267 Mt
Kategoria
Apuohjelmat
Yhteensopivuus

Edellyttää iOS-versiota 9.3 tai tätä uudempaa versiota. Yhteensopiva laitteiden iPhone, iPad ja iPod touch kanssa.

Kielet

suomi, englanti, norja (kirjanorja), norja (uusnorja), pohjoissaame, ruotsi

Ikäraja
Ikäraja 4+
Tekijänoikeus
© 2018 UiT The Arctic University of Tromsø
Hinta
Ilmaiset

Tuetut toiminnot

  • Perhejako

    Jopa kuusi perheenjäsentä voi käyttää tätä appia, kun Perhejako on käytössä.

Muita tältä kehittäjältä

Saatat pitää myös näistä