2 Apps in This Bundle

iPad Screenshots

Description

Dysgu wrth gael sbri gyda'r Sbridion
Dyma aps Un a Dau allan o gyfres dwyieithog Y Sbridion/ The Flitlits ar gyfer oedran darllen 8-11/ iPad.
Mae Ap 3 sef A Shine Show Shock/ Y Sioe Sglein ar gael yn unigol, fel y cyfanswm o Aps Un, Dau a Thri
Mae'r cynnwys yn, neu yn dwyn:

FERSIYNAU CYMRAEG /SAESNEG /SAESNEG yr U.D.o'r testun a'r lleisio
PONTIO'R BWLCH rhwng llyfrau lluniau a nofelau
ADRAN ADDYSGOL GYNHWYSFAWR a THRAWSGWRICWLAIDD ar gyfer gwersi / ysgolion /addysgu yn y cartref
Canlyn YMCHWIL HELAETH mewn partneriaeth ag addysgwyr profiadol
ANNOG SGILIAU LLYTHRENNEDD /apelio i'r ddau ryw /annog bechgyn i ddarllen mwy
Cynnwysystyriaethau ar gyfer dysgwyr ag Anghenion Dysgu Arbennig
13 O GYMERIADAU AMRYWIOL, DIAMSER sy'n hyrwyddo gwahaniaethau
NODWEDD 'TAPIO AR Y MAP' i ddatgelu'r cymeriadau /plotiau cartref /tirnodau /y sêr /17 o STORïAU BYRION
CYSYLLTU'R PLOTIAU a'r TIRNODAU ag elfennau eang o gwricwla generig
AMLYGU'R TESTUN linell wrth linell
CEFNOGAETH ar: www.ysbridion.co.uk

Mae drygioni'r prif gymeriad, Digri Pwt, yn dysgu plant am dosturi, empathi, gwaith tîm a chwarae teg. Cant eu
gwahodd i edrych y tu ôl i'r storïau, y cynefin, y cydadwaith rhwng y cymeriadau a mwy.

Information

Seller
The Flitwits Ltd
Size
163.5 MB
Category
Education
Compatibility
Requires iOS 5.1.1 or later. Compatible with iPad.
Languages
English
Age Rating
Rated 4+
Copyright
© Eiry Thomas
Price
App Bundle £2.99

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

More By This Developer