Screenshots

Description

Bileag de dh’ fhiosrachadh mu thachartasan a’ Mhòid Nàiseanta Rìoghail 2015, an fhèis Ghàidhlig as motha ‘s a th’ ann an Alba. Tha seo ag innse dè na farpaisean, cuirmean-ciùil agus tachartasan a tha a’ dol, cuin agus càite, gus nach caill sibh mionaid de Mhòd na bliadhna-sa anns an Òban. Tha Am Mòd Nàiseanta Rìoghail air eagrachadh leis a’ Chomunn Ghàidhealach a chaidh a stèidheachadh san Òban ann an 1891 ‘S e a’ phrìomh fhèille Ghàidhlig, a’ comharrachadh cànan ‘s cultar na Gàidhlig ‘s a’ cruthachadh chothroman dhan mhòr-shluagh pàirt a ghabhail ann am farpaisean òrain Ghàidhlig ‘s ciùil, dannsadh Gàidhealaich, dràma, spòirs ‘s litreachais. Ged as ann stèidhichte air farpaisean a tha e, tha e cuideachd a’ tabhachd tachartasan neo-fharpaiseach air Iomall a’ Mhòid a bhios a’ gabhail a-staigh nan seinneadairean ‘s luchd-ciùil as fheàrr ann an Alba agus a’ taisbeanadh cànan ‘s cultar na Gàidhlig tro cheòl, dannsa, dràma, ealain agus litreachas.

An event guide for Am Mòd Nàiseanta Rìoghail 2015, Scotland’s biggest Gaelic language festival. Tells you what competitions, concerts and events are on, where, and when, so that you don’t miss a moment’s entertainment in Oban at this year’s Mòd.

The Royal National Mòd is organised by An Comunn Gàidhealach (The Highland Association) which was founded in Oban in 1891. Famous for celebrating our Gaelic linguistic and cultural heritage, Scotland’s premier Gaelic festival provides opportunities for people of all ages to perform across a range of competitive disciplines including Gaelic music and song, highland dancing, instrumental, drama, sport and literature.

What’s New

Version 2.1

Full and final event listings for the Am Mòd Nàiseanta Rìoghail / The Royal National Mòd 2015.

Ratings and Reviews

Mr.Smartini ,

Splendid

It's almost as though I'm actually at the festival. After browsing the bands and perusing the competitions I could literally feel the wellies on my feet and the drifting highland rain on my cheeks.

HMDavies_34 ,

Great App

Excellent UI, really intuitive and easy to use. Has all the information you need to plan your time at the festival .

Information

Seller
Tradebox Media LTD
Size
12.7 MB
Category
Entertainment
Compatibility
Requires iOS 7.0 or later. Compatible with iPhone, iPad and iPod touch.
Languages
English
Age Rating
Rated 4+
Copyright
© An Comunn Gàidhealach 2015
Price
Free

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

More By This Developer

You May Also Like